Území MAS Sdružení Růže

Olšovice – boží muka

Detailní popis: Tradiční pilířková boží muka. Z nízkého hranolového soklu vyrůstá mírně zúžený hranolový dřík otevřený na východní stěně malým hlubokým valeným výklenkem uzavřeným dřevěnými příčkovými dvířky. Ve výklenku stávala socha sv. Jana Nepomuckého. Ostatní stěny hladké, nečleněné. Stěny ukončuje dvojitá zaoblená římsa, na kterou dosedá nižší hranolová nástavba. Stěny nástavby jsou otevřené malými plochými nepravidelnými výklenky půlkruhově ukončenými, které jsou prolomeny u paty stěn. Boží muka ukončuje dvojitá cihlová podstřešní římsa, nesoucí velmi nízkou vyzděnou valbovou střechu, z hřebene vyrůstá dvojramenný prutový kříž.

Název objektu:Olšovice – boží muka
MAS:Blanský les – Netolicko
Okres:Prachatice
Obec s rozšířenou působností:Prachatice
Obec:Olšovice
Katastrální území:Olšovice
Vlastník objektu: 
Vlastník pozemku (je-li jiný): 
Neznámý vlastník: 
Provozovatel (je-li jiný než vlastník): 
Typ objektu:boží muka
Půdorys:čtverec
Rozměry:1m x 1m
Konstrukce:zdivo
Nápis: 
Překlad nápisu: 
Datace vzniku:2. pol. 18. století
Mobiliář (existuje-li): 
Objekt památkově chráněn:Ano
Seznam a číslo:34976/3-3722
Stav památky:Po rekonstrukci