• Území MAS Blanský les - Netolicko

  Lipí – návesní kaple

  Detailní popis: Návesní kaple postavena Linhartem Chromým. Zděná stavba obdélného půdorysu s trojbokým závěrem a hranolovou zvonicí, orientována k východu. V ose západního průčelí je prolomen vysoký hrotitý portál zapuštěný do architektonického orámování zakončeného trojúhelníkovým štítem. Plochu rámu do úrovně zaklenutí portálu pokrývá pásová rustika, zaklenutí portálu doplňuje rustikovaný klenák s lichoběžnkovým hlavním klenákem. Nepatrně rozšířená horní část rámu přechází do trojúhelníkového štítu s obvodovou profilovanou římsou, střed štítu zdobí štuková rozeta s vepsaným letopočtem LP 1897. Sedlová střecha štítu oplechována. Na vnitřním líci rámu jsou osazena dvoukřídlé výplňové dveře s vysokým hrotitým proskleným nadsvětlíkem. Zbývající plochu průčelí rámuje pouze na nároží úzká rustikovaná lizena, ukončená na přetržené profilované římse,…

 • Území MAS Blanský les - Netolicko

  Lipí – kaplička směr Dubné

  Detailní popis: U Lipí, cca 1 km severně od obce – u silnice směrem na Dubné, stojí v polích skupina stromů s kapličkou Panny Marie Klatovské z roku 1867. U kapličky s jejím obrazem bývala studánka, u které se měla podle pověsti zjevit jednomu sedlákovi Panna Maria. Ukazoval se zde také kámen, na kterém měla zanechat stopy. Studánka ale již bohužel zanikla. V ose západního průčelí je prolomen hluboký, valeně zaklenutý výklenek, jehož zaklenutí je nepatrně zúženo. Výklenek uzavírá na vnějším líci mříž, jejíž pruty tvoří obdélná pole, v horní části aplikován mariogram. Výklenek je bez ostění, doplněný pouze lichoběžníkovým hlavním klenákem. Průčelí zdobí dva hladké pilastry vyrůstající z rozšířené…

 • Území MAS Blanský les - Netolicko

  Lipí – kaplička

  Detailní popis: Výklenková kaple sv. Jana Nepomuckého na okraji obce (rozcestí Kaliště – Dubné). Drobná zděná stavba postavená na mírně obdélném půdorysu, orientovaná k severu. Většinu plochy jižního průčelí vyplňuje hluboký, plochý, valeně zaklenutý výklenek, uzavřený na vnějším líci mříží, jejíž husté pruty vytváří čtverce, černý christogram a W. Zadní stěna výklenku je prolomena mělkou, půlkruhově zaklenutou nikou pro umístění sochy sv. Jana Nepomuckého. Průčelní stěnu ukončuje hladká fabionová římsa, z níž vyrůstá trojúhelníkový štít vyplněný vpadlinou téhož tvaru. Boční stěny hladké, nečleněné, ukončené shodnou fabionovou římsou, zadní stěna přechází bez členění do trojúhelníkového štítu. Hmota kaple vyrůstá z výrazného soklu. Sedlovou střechu kryjí tašky esovky, ze středu hřebene vyrůstá…

 • Území MAS Blanský les - Netolicko

  Kaliště u Lipí – kaple

  Detailní popis: Návesní kaple sv. Andělů strážných v osadě Kaliště u Lipí. Pseudorománská. Zděná stavba postavená na obdélném půdorysu zakončená půlkruhovou apsidou, orientovaná k severu. K ose jižního průčelí je přistavěna užší předsíň prolomená půlkruhově ukončeným portálem s širokým štukovým rustikovaným klenákem, vyrůstajícím z ploché patky, která přechází i na špaletu portálu. Patku klenáku zdobí tři drobné čabraky. Prostor mezi portálem a pravoúhlým nárožím vyplňuje hladký pilastr vycházející z profilované patky a ukončený obdobnou římsovou hlavicí. Nad průčelím předsíně je vysazen trojúhelníkový štít rámovaný deskovou římsou, která vytváří v ploše štítu vpadlinu. V ose vpadliny je prolomena valeně zaklenutá nika osazená litinovou sochou sv. Antonína Paduánského (výška cca 30 cm).…