Strážkovice - pamatnik
Území MAS Sdružení Růže

Strážkovice-pamatnik

Detailní popis: Patátník padlému v 1. světové válce. Celý nápis: „Památce na Rusku padlému ve světové válce Adolf Kroupa + 26.5.1915 v stáří 20 roků“. dole poznámka: „V Hára Budějovice.“ Zřejmě zhotovitel pomníku.

Název objektu:Strážkovice-pamatnik
MAS:Sdružení Růže
Okres:České Budějovice
Obec s rozšířenou působností:Trhové Sviny
Obec:Strážkovice
Katastrální území:Strážkovice
Vlastník objektu: 
Vlastník pozemku (je-li jiný):Jan Lhotsky, Strážkovice 8
Neznámý vlastník:Ano
Provozovatel (je-li jiný než vlastník): 
Typ objektu:jiná
Půdorys:obdélník
Rozměry:70x35x195 cm
Konstrukce:kámen
Nápis:Patátce na Rusku padlému ve světové válce…
Překlad nápisu: 
Datace vzniku:20. století
Mobiliář (existuje-li): 
Objekt památkově chráněn:Ne
Seznam a číslo: 
Stav památky:Uspokojivý stav