• Území MAS Blanský les - Netolicko

  Jankov – návesní kaple

  Detailní popis: Návesní kaple sv. Víta v Jankově, s prvky selského baroka. Nápis letopočtu (Léta:Páně:MDCCCLXXXII). Stavba kaple byla zahájena na náklady obce jankovské v roce 1882 podle projektu Petra Postla z Kamenného Újezda. Zednické práce řídil Jan Urban, zedník a domkář z Jankova, truhlářské práce provedli Jan a Josef Žaludovi z Jankova. Práce skončily v roce 1883 výzdobou kaple, položením dlažby Martinem Pokorným ze Slavče (použit kámen z lomu v Hradcích) a zřízením plotu z bílých latí. Prostor kolem kaple byl osázen lípami, darovanými Františkem Sächlem, farářem z Kostelce. 24.června 1883 se, za velké účasti obyvatel Jankova a okolí, konalo svěcení kaple k poctě sv. Víta (na návrh Františka Hály),…

 • Území MAS Blanský les - Netolicko

  Jankov – křížek na polní cestě směr Záboří

  Detailní popis: K tomuto křížku se váže pěkná pověst či legenda. Pekelný pes u Jankova U Jankova za vesnicí, tam co za hřištěm odbočuje z netolické silnice tzv. „mrtvá cesta“, (což je jiná pověst) stojí asi 150 m od toho rozcestí velký kříž. Podle pověstí, se na tom místě zjevoval kolemjdoucím čert v podobě velikého černého psa. Oči mu svítili jako žhavé uhlíky a vyplazený jazyk měl až na kolena. Že se jedná o pekelného psa usoudili lidé podle toho, že měl na levé zadní noze kopýtko a na huňaté černé hlavě byly patrné žlutavé hrbolky, jistě čertovské rohy. Pes sedával nepohnutě na stejném místě u rozcestí. Jakmile ale ucítil,…

 • Území MAS Blanský les - Netolicko

  Jankov – kaplička u silnice

  Detailní popis: Výklenková kaple sv. Jana Nepomuckého u silnice směrem do Čakova. Drobná zděná stavba postavená na příčně obdélném půdorysu z popudu p. Žaludové, orientována k jihu. V ose severního průčelí je prolomena valeně zaklenutá plochá nika, uzavřená kovovými dvířky vyplněnými pletivem. Niku rámuje hladká šambrána se zvýrazněným lichoběžníkovým hlavním klenákem, šambrána přechází pod nikou do obdélného pole, vyplněného štukovým červeným christogramem, lemovaným červenými květy. Průčelí rámuje na nárožích hrubě rustikovaná lizena, spojená drobně zubořezovým vlysem, spojeným s profilovanou římsou. Mezi zubořezem a nikou je umístěn letopočet 1899, rozdělěný po stranách hlavního klenáku. Z římsy vyrůstá trojúhelníkový štít rámovaný vyžlabenou římsou, v ploše trojúhelníková vpadlina zdobená zubořezem a štukovým jetelovým…

 • Území MAS Blanský les - Netolicko

  Holašovice – návesní kaple

  Detailní popis: Návesní kaple se zvoničkou v Holašovicích. Upravena zhruba v polovině 19. století, selské baroko. Zděná stavba postavená na obdélném půdorysu s rovným závěrem, orientovaná k severovýchodu. V ose jižního průčelí je prolomen obdélný půlkruhově zakončený portál bez ostění, vlastní vstupní otvor však tvoří obdélné zděné zárubně uzavřené rovným překladem. Vstupní otvor vyplňují obyčejné prkenné dveře zavěšené na dvou závěsech na vnitřní líci vstupu. Nad zaklenutím vstupního portálu je umístěno malé obdélné okénko s malovaným ostěním, osazené na vnitřní líci prostým dřevěným rámem rozděleným na dvě shodné poloviny a zasklené čirým sklem. Vstupní průčelí přechází bez architektonického členění do hladkého typicky volutového štítu. Střed štítu zdobí malý výklenek se…