• Území MAS Sdružení Růže

  Šejby V lese

  Detailní popis: Zdánlivě uspokojivý stav,pouze mírný náklon. Ve skutečnosti je 54 x 60 cm velká kaplička složená z kamenů na sobě vzájemně pouze volně ležících a nestabilních. V současnosti je pravděpodobně drží pohromadě pouze váha stříšky. Na pravidelném osmibokém těle stély je ne zcela zřetelný znak „ucho“. Objekt je v lese u cesty od hraničního přechodu ke Skalce. Název objektu: Šejby  V lese MAS: Sdružení Růže Okres: České Budějovice Obec s rozšířenou působností: Trhové Sviny Obec: Horní Stropnice Katastrální území: Šejby 644315 Vlastník objektu:   Vlastník pozemku (je-li jiný): Obec Horní Stropnice Neznámý vlastník:   Provozovatel (je-li jiný než vlastník):   Typ objektu: boží muka Půdorys: čtverec Rozměry: 45 x…

 • Území MAS Sdružení Růže

  Nové Hutě

  Detailní popis: Kaplička stojí poblíž bývalé signálky, dost vzdálená nejbližším zpevněným cestám. Pro podmočení okolí velmi obtížně přístupná. Strana proti vstupu je zaoblená. Mezi dvěma lipami (malolistými?) Překrásná, ale bez mobiliáře a v interiéru neužívaná. Název objektu: Nové Hutě  MAS: Sdružení Růže Okres: České Budějovice Obec s rozšířenou působností: Trhové Sviny Obec: Horní Stropnice Katastrální území: Staré Hutě u H. Stropnice 644269 Vlastník objektu:   Vlastník pozemku (je-li jiný): soukromý Neznámý vlastník:   Provozovatel (je-li jiný než vlastník):   Typ objektu: kaple, kaplička Půdorys: obdélník Rozměry: 415 x 390 Konstrukce: zdivo Nápis:   Překlad nápisu:   Datace vzniku:   Mobiliář (existuje-li): obraz muže (stylizovaného Krista?) Objekt památkově chráněn: Ne Seznam…

 • Území MAS Sdružení Růže

  Meziluží

  Detailní popis: U silnce za odbočkou od křižovatky H.Stropnice – Rychnov, směr Svébohy. Osmiboké tělo vysoké 155, kaplička se čtyřmi mělkými prázdnými výklenky, částečně opravenými betonem. Nad kapličkou křížek 35 cm. Název objektu: Meziluží  MAS: Sdružení Růže Okres: České Budějovice Obec s rozšířenou působností: Trhové Sviny Obec: Horní Stropnice Katastrální území: Meziluží 644234 Vlastník objektu:   Vlastník pozemku (je-li jiný): Obec Horní Stropnice Neznámý vlastník:   Provozovatel (je-li jiný než vlastník):   Typ objektu: boží muka Půdorys: mnohoúhelník Rozměry: ve čtverci 30 x 30 x 205 Konstrukce: kámen Nápis:   Překlad nápisu:   Datace vzniku:   Mobiliář (existuje-li):   Objekt památkově chráněn: Ne Seznam a číslo:   Stav památky: Po…

 • Území MAS Sdružení Růže

  Krčín

  Detailní popis: Na podstavci 87 x 125 x 35 cm stojí velký kamenný pomník s relativně malým 145 cm vysokým litinovým křížkem, imitujícím dřevo, se soškou Krista. Plochy pro nápisy jsou prázdné, ani na soklu nejsou patrné žádné nápisy. Stav památky je vcelku dobrý, ale zanedbaný. Kříž stojí v lukách mimo obvyklé cesty, kolem něj prochází pouze účelová komunikace k zemědělským pozemkům. Název objektu: Krčín MAS: Sdružení Růže Okres: České Budějovice Obec s rozšířenou působností: Trhové Sviny Obec: Horní Stropnice Katastrální území: Svébohy 644293 Vlastník objektu:   Vlastník pozemku (je-li jiný): Pozemkový fond Neznámý vlastník:   Provozovatel (je-li jiný než vlastník):   Typ objektu: kříž, křížek Půdorys: obdélník Rozměry: 47…

 • Území MAS Sdružení Růže

  Horní Stropnice 1

  Detailní popis: Pod dubem (?) u silnice z Horní Stropnice kolem koupaliště do Dlouhé Stropnice. Proti koupališti. Nejasné hranice parcel. Zřejmě na původním místě je kamenný sokl (mimo foto) 63 x 81 x 20, vedle něj leží na dvě části rozlomené tělo pomníku v původním rozměru 29 x 50 x 150 cm. Nad ním chybí kříž, pravděpodobně velký litěný. V místě se schází mládež a dělá nepořádek. Název objektu: Horní Stropnice 1 MAS: Sdružení Růže Okres: České Budějovice Obec s rozšířenou působností: Trhové Sviny Obec: Horní Stropnice Katastrální území: Dlouhá Stropnice 644161 Vlastník objektu:   Vlastník pozemku (je-li jiný): Obec Horní Stropnice ? Neznámý vlastník:   Provozovatel (je-li jiný než…