Dvůr Koroseky Kaplička

O webu – Sakrální umění


Sakrální umění a dekorace vždy tvořily významnou část mého života. Fascinují mě detaily, které mohou vyprávět příběhy víry, historie a kultury. Ponořit se do hlubin sakrálního umění znamená objevovat ducha, emocionalitu a řemeslnou dovednost, která stojí za každým kouskem. Je to umění, které spojuje generace, předává poselství a evokuje silné pocity. Pro mě je to průzkum a spojení s hlubokým duchovním světem, který inspiruje a obohacuje můj každodenní život. Druhé téma, které mě zajímá, je

Rehabilitace drobných sakrálních staveb v jihočeském pohraničí

Rozsáhlá oblast jihočeského pohraničí spadá do oblasti bývalých Sudet. Toto území do značné míry stále nese známky pohnuté historie. Jednou z nich je množství drobných sakrálních staveb, které jsou zanedbané, nebo přímo v havarijním stavu. Tyto stavbičky, ale i řada ve vnitrozemí, dnes „nikomu“ nepatří a to jak ve smyslu vlastnickém, tak duchovním. To právě je příčinou postupného úpadku drobných sakrálních staveb v krajině.

Po té, co v obcích víceméně proběhla rekonstrukce a dostavba základní technické infrastruktury, obrací se jejich pozornost stále více ke vzhledu obce samé i jejího okolí. Obnova kapliček, křížků a božích muk ve volné krajině i v obcích je navíc v posledních letech podporována grantovým programem |Jihočeského kraje i Programem obnovy venkova (POV). Zde však řada záměrů naráží na stále nevyjasněné vlastnické vztahy. Drobná sakrální architektura umístěná mimo obecní pozemky často „nikomu“ nepatří, což je zásadní překážkou jinak bohulibému záměru.

Drobné stavby v majetku obce opravují obce často svépomocí s využitím místních stavebních firem, nebo vlastních pracovníků. Ačkoliv je toto žádoucí (aby se obec sama o stavby starala), často profesionální přístup stavební firmy nechtěně zbaví původně lidovou stavbu půvabu. Ze stavbiček venkovských laiků se stávají sice řemeslně bezchybně provedené, ale vzhledově neatraktivní kapličky připomínající spíše trafostanice, než stavby lidové architektury. Kde ruku všeuměla nahradí vodováha a lať, tam mizí půvab lidové stavby.

Také mnoho kamenných artefaktů v dobré víře očištěných tryskáním (pískováním) nenávratně ztrácí autenticitu i původní ostrost reliéfů.

Drobná sakrální architektura v krajině má svůj význam i pro oblast cestovního ruchu – ať už se jedná o tradiční pouťování, které se v posledních letech v naší oblasti rozvíjí, nebo pro ostatní typy putování krajinou (cyklo, pěší). Je totiž nedílnou součástí naší kulturní krajiny.

Tvorba těchto webových stránek je financována v rámci projektu Rehabilitace drobných sakrálních staveb v jihočeském pohraničí, osa IV. Leader, opatření IV.2.1. – Realizace projektů spolupráce.