• Území MAS Blanský les - Netolicko

    Lužice – zvonička

    Detailní popis: v rohu návsi u statku „Svobodů“, tělo zvoničky tvořeno kmenem stromu. Dřevená návesní zvonička se zvonkem na rozdvojeném kmeni, šindelová stříška. Název objektu: Lužice – zvonička MAS: Blanský les – Netolicko Okres: Prachatice Obec s rozšířenou působností: Prachatice Obec: Lužice Katastrální území: Lužice u Netolic Vlastník objektu: obec Vlastník pozemku (je-li jiný):   Neznámý vlastník:   Provozovatel (je-li jiný než vlastník):   Typ objektu: jiná Půdorys: netypický Rozměry:   Konstrukce: dřevo Nápis:   Překlad nápisu:   Datace vzniku: konec 19. století Mobiliář (existuje-li):   Objekt památkově chráněn: Ne Seznam a číslo:   Stav památky: Uspokojivý stav

  • Území MAS Blanský les - Netolicko

    Lužice – kaplička na „staré Lužické cestě“

    Detailní popis: Zděná stavba postavená na mírně příčně obdéném půdorysu, výklenkem orientovaná k východu. Hranolová hmota kaple je na východním průčelí otevřena velkým plochostropým výklenkem na obdélném půdorysu, výklenek je otevřen mírně vysazeným valeným pasem. U paty oltářní stěny je vyzděn malý stupínek v celé šíři výklenku, napovídající, že na stěně byl zavěšen obraz, nejspíše sv. Jana Nepomuckého. Výklenek uzavírají mřížové dveře, ve vrcholu motiv kvadrátku. Průčelní stěna hladká, ukončená drobnou římsičkou, na kterou navazuje široký fabion. Ve středu je umístěn lichoběžníkový hlavní klenák. Zpoza taškami kryté římsy vyrůstá převýšený trojúhelníkový štít se zaobleným vrcholem a prohnutými stěnami. Obvod štítu lemuje mělký štukový rám. V ose štítu u jeho paty…