• Území MAS Blanský les - Netolicko

  Dehtáře – návesní kaple

  Detailní popis: Kaple na návsi v osadě Dehtáře. Zděná stavba postavená na obdélném půdorysu s rovným závěrem, orientována k západu. V ose východního průčelí je prolomen hluboký obdélný segmentově ukončený portál bez ostění s rozevírajícími se špaletami. Portál je osazen na vnitřním líci jednokřídlými dřevěnými výplňovými dveřmi. Ve středu stěny po stranách portálu jsou umístěny široké pilastry vyrůstající z jednoduchého soklu a ukončené profilovanou římsou na níž dosedá plochá hlavice rámovaná pod horním okrajem drobným zubořezem a po stranách vyspujícíma „ušima“. Pilastry jsou ukončeny pod profilovanou fabionovou rámující průčelí i boční stěny kaple. Zkosná nároží zdobí zapuštěné zaoblené nárožní pilastry ukončené jednoduchou římsou doplněnou zubořezem. Zkosení nároží rovněž nedosahuje fabionové…

 • Území MAS Blanský les - Netolicko

  Dehtáře – kaplička

  Detailní popis: Výklenková kaplička zv.Bártů u silnice Dehtáře – Břehov. Prostá zděná stavba čtvercového půdorysu, orientovaná k západu. Celá hmota kaple vyrůstá z výrazně rozšířeného soklu. Stěny hladce omítnuté bez výzdoby, ukončené jednoduchou odstupněnou podstřešní římsou. V ose východního průčelí je prolomen hluboký obdélný valeně zaklenutý výklenek uzavřený mříží, jejíž pruty vytváří čtvercová pole. Průčelí i zadní stěnu završuje hladký trojúhelníkový štít bez výzdoby. Sedlovou střechu kryjí dvojitě kladené tašky bobrovky. Z hřebene střechy vyrůstá plochý kovaný jetelový kříž s paprsky svatozáře mezi rameny. Název objektu: Dehtáře – kaplička MAS: Blanský les – Netolicko Okres: České Budějovice Obec s rozšířenou působností: České Budějovice Obec: Žabovřesky Katastrální území: Dehtáře u Čes.…

 • Území MAS Blanský les - Netolicko

  Dehtáře – boží muka

  Detailní popis: Modrá boží muka v intravilánu osady Dehtáře (na rozcestí Žabovřesky-Břehov). Klasická pilířková boží muka vyrůstající z mohutného rozšiřujícího se soklu. Štíhlý hranolový dřík dělí výrazná zaoblená římsa, na níž navazuje hranolová nástavba se 4 segmentovými v půdorysu půlkruhovými výklenky. Nástavbu ukončuje profilovaná podstřešní římsa, na níž dosedá nízká valbová střecha krytá prejzy. Z vrcholu střechy vyrůstá kovaný dvouramenný jetelový kříž. Celá hmota božích muk, včetně výklenků, je opatřena modrým nátěrem. Název objektu: Dehtáře – boží muka MAS: Blanský les – Netolicko Okres: České Budějovice Obec s rozšířenou působností: České Budějovice Obec: Žabovřesky Katastrální území: Dehtáře u Čes. Budějovic Vlastník objektu:   Vlastník pozemku (je-li jiný):   Neznámý vlastník:…