• Území MAS Blanský les - Netolicko

    Kvítkovice – kaplička v zatáčce

    Detailní popis: Výklenková kaple Zmrtvýchvstání Krista. Umístění – v obci v zatáčce u silnice směr Čakovec. Prostá kaple postavená roku 1893 Tomášem Bumbou. Při procesích ke sv.Vítu v Habří sloužila kaple jako jedno ze zastavení. Zděná stavba čtvercového půdorysu na mohutném kamenném soklu, orientovaná k západu. V ose východního průčelí je prolomen hluboký obdélný výklenek zaklenutý hrotitou klenbou s rovnými stranami. Výklenek uzavírá ková kovaná mříž jejíž pruty tvoří čtverce. Kolem výklenku je úzká hladká vpadlina oddělující hladkou plochu průčelí. Trojúhelníkový mírně vystupující štít s hlubokou vpadlinou trojúhelníkového tvaru s rovnými boky. Uprostřed vpadliny je umístěna štuková obdélná deska s vyškrábaným letopočtem LP.1893. Boční hladké stěny rámuje na předních rozích…

  • Území MAS Blanský les - Netolicko

    Kvítkovice – kaplička

    Detailní popis: Výklenková kaple Nejsvětější Trojice – v dolní části Kvítkovic. Zděná výklenková kaple postavená na příčně obdélném půdorysu, orientovaná k severu. V ose jižního průčelí je prolomen velký obdélný valeně zaklenutý výklenek vyplňující velká část plochy průčelí. Výklenek uzavírá kovaná mříž, jejíž pruty vytváří obrazec čtverce jejichž křížení je opatřeno kruhovými terčíky. Plochu jinak hladkého průčelí vymezuje otevřený lizenový rám ukončený ve vertikální části v úrovni spodního okraje výklenku. Dolní horizontála není. Zaklenutí výklenku zdůrazňuje lichoběžníkový hlavní klenák. Průčelí završuje oplechovaná profilovaná v horní části fabionová podstřešní římsa na níž navazuje převýšený trojúhelníkový štít s výrazně konkávně prohnutými bočními stěnami. Plochu štítu vymezuje obvodový zubořezový rám, ve středu štítu…