Území MAS Blanský les - Netolicko

 • Území MAS Blanský les - Netolicko

  Moderní kuchyňské trendy pro rok 2024

  Vítejte v novém roce plném nových trendů a inspirací pro vaši kuchyň! Rok 2024 přináší mnoho novinek, které vám pomohou přeměnit vaši kuchyň na moderní a funkční prostor. V našem článku Moderní kuchyňské trendy pro rok 2024: Jak vytvořit stylovou a funkční kuchyň V roce 2024 se kuchyňské trendy výrazně mění. Moderní kuchyně se stávají stále více multifunkčními, s důrazem na praktičnost a styl. Jak tedy vytvořit stylovou a funkční kuchyň, která odpovídá nejnovějším trendům?Prvním krokem je výběr správného designu. Minimalismus je stále v kurzu, ale v roce 2024 se objevují i další trendy, jako je například rustikální styl nebo retro vzhled. Důležité je, aby design odpovídal vašemu životnímu stylu…

 • Území MAS Blanský les - Netolicko

  Stylové dekorace pro vaši zahradu: Inspirace a nápady

  Vítejte v našem článku plném inspirace a nápadů na stylové dekorace pro vaši zahradu! Každý z nás chce mít krásně upravený a útulný venkovní prostor, kde si můžeme užívat čas s rodinou a přáteli. Ať už máte zahradu, terasu nebo balkon, existuje mnoho způsobů, jak ji proměnit v pohádkové místo plné krásy a harmonie.V našem článku vám představíme různé stylové dekorace, které můžete snadno vytvořit sami nebo zakoupit v obchodech s dekoracemi. Od květinových aranžmá po svítící dekorace, od rustikálního stylu po moderní design – máme pro vás spoustu nápadů, jak udělat z vaší zahrady skutečný ráj na zemi.Nenechte se omezovat tradičními dekoracemi a dejte své zahradě osobitý šmrnc. Inspirujte…

 • Území MAS Blanský les - Netolicko

  Dehtáře – návesní kaple

  Detailní popis: Kaple na návsi v osadě Dehtáře. Zděná stavba postavená na obdélném půdorysu s rovným závěrem, orientována k západu. V ose východního průčelí je prolomen hluboký obdélný segmentově ukončený portál bez ostění s rozevírajícími se špaletami. Portál je osazen na vnitřním líci jednokřídlými dřevěnými výplňovými dveřmi. Ve středu stěny po stranách portálu jsou umístěny široké pilastry vyrůstající z jednoduchého soklu a ukončené profilovanou římsou na níž dosedá plochá hlavice rámovaná pod horním okrajem drobným zubořezem a po stranách vyspujícíma „ušima“. Pilastry jsou ukončeny pod profilovanou fabionovou rámující průčelí i boční stěny kaple. Zkosná nároží zdobí zapuštěné zaoblené nárožní pilastry ukončené jednoduchou římsou doplněnou zubořezem. Zkosení nároží rovněž nedosahuje fabionové…

 • Území MAS Blanský les - Netolicko

  Dehtáře – kaplička

  Detailní popis: Výklenková kaplička zv.Bártů u silnice Dehtáře – Břehov. Prostá zděná stavba čtvercového půdorysu, orientovaná k západu. Celá hmota kaple vyrůstá z výrazně rozšířeného soklu. Stěny hladce omítnuté bez výzdoby, ukončené jednoduchou odstupněnou podstřešní římsou. V ose východního průčelí je prolomen hluboký obdélný valeně zaklenutý výklenek uzavřený mříží, jejíž pruty vytváří čtvercová pole. Průčelí i zadní stěnu završuje hladký trojúhelníkový štít bez výzdoby. Sedlovou střechu kryjí dvojitě kladené tašky bobrovky. Z hřebene střechy vyrůstá plochý kovaný jetelový kříž s paprsky svatozáře mezi rameny. Název objektu: Dehtáře – kaplička MAS: Blanský les – Netolicko Okres: České Budějovice Obec s rozšířenou působností: České Budějovice Obec: Žabovřesky Katastrální území: Dehtáře u Čes.…

 • Území MAS Blanský les - Netolicko

  Dehtáře – boží muka

  Detailní popis: Modrá boží muka v intravilánu osady Dehtáře (na rozcestí Žabovřesky-Břehov). Klasická pilířková boží muka vyrůstající z mohutného rozšiřujícího se soklu. Štíhlý hranolový dřík dělí výrazná zaoblená římsa, na níž navazuje hranolová nástavba se 4 segmentovými v půdorysu půlkruhovými výklenky. Nástavbu ukončuje profilovaná podstřešní římsa, na níž dosedá nízká valbová střecha krytá prejzy. Z vrcholu střechy vyrůstá kovaný dvouramenný jetelový kříž. Celá hmota božích muk, včetně výklenků, je opatřena modrým nátěrem. Název objektu: Dehtáře – boží muka MAS: Blanský les – Netolicko Okres: České Budějovice Obec s rozšířenou působností: České Budějovice Obec: Žabovřesky Katastrální území: Dehtáře u Čes. Budějovic Vlastník objektu:   Vlastník pozemku (je-li jiný):   Neznámý vlastník:…

 • Území MAS Blanský les - Netolicko

  Záboří – návesní kaple

  Detailní popis: Kaple sv. Kříže uprostřed návsi v Záboří, selské baroko.Zděná stavba postavená na obdélném půdorysu s rovným závěrem, orientovaná k východu. V ose západního průčelí je prolomen obdélný, segmentově zaklenutý vstup bez ostění, v síle zdiva dozděný do menšího obdélníka, osazeného na vnitřním líci jednokřídlými dřevěnými výplňovými dveřmi. Plochu průčelí vymezuje na nárožích úzký lizenový rám, jehož horizontála má podobu zubořezu, přímo navazujícího na profilovanou podstřešní římsu, obíhající celou hmotu kaple. Nad segmentem vstupu je umístěn výrazný volutový kanelovaný klenák, z něhož esovitě do stran vyrůstají štukové úponky, ukončené monstrancí (vpravo) a ciboriem (vlevo). Střed vyplňuje štukový christogram. Na zmíněnou podstřešní římsu, krytou taškami, navazuje typický mírně převýšený obloučkový…

 • Území MAS Blanský les - Netolicko

  Záboří – kaplička směr Dubné

  Detailní popis: Kaplička se nachází u silnice směr Dubné. Zděná stavba postavená na mírně obdélném půdorysu, orientovaná k severu. V ose jižního průčelí je prolomen poměrně velký, valeně zaklenutý vstup bez ostění, opatřený novodobou plechovou půlkruhovou stříškou se zvlněným okrajem a osazený na vnitřním líci ozdobnou kovanou mříží. Portál doprovází pouze jednoduchý odsazený rám, ukončený v profilované římse, nad portálem výrazně půlkruhově vyklenuté, oddělující průčelí od štítu. Nároží průčelí zdobí hladká lizena s plkruhově rozšířeným horním okrajem. Plochu nad portálem, ohraničenou vyklenutou římsou zdobí štukové ciborium. Převýšený lichoběžníkový štít segmentově ukončený, s výrazně konkávními boky. Konkávní prohnutí lemuje profilovaná římsa, ve vrcholovém segmentu je štukový symbol božího okna, umístěný na…

 • Území MAS Blanský les - Netolicko

  Záboří – kaplička nad potokem

  Detailní popis: Výklenková kaple sv. Jana Nepomuckého na návsi v Záboří. Na území MAS Blanský les – Netolicko se jedná o výjimečnou stavbu – kaplička se nachází nad potokem. Typická zděná architektura selského baroka, postavená na obdélném půdorysu, orientovaná k západu. Spodní část kaple tvoří segmentově klenutý mostek ze smíšeného zdiva, oblouk cihlový. Na mostek navazuje podstatně užší hranolové těleso kaple opatřené ozdobným, výrazně přesahujícím průčelím. v ose průčelí je prolomena poměrně hluboká, valeně zaklenutá nika, v níž je vyzděný nízký, jednou odstupněný sokl pro umístění sochy sv. Jana Nepomuckého. Niku rámuje výrazné štukové profilované ostění vytažené před linii průčelí. Velikost niky zhruba odpovídá rozměrům tělesa kaple, skryté za průčelím.…

 • Území MAS Blanský les - Netolicko

  Lipanovice – návesní kaple

  Detailní popis: Kaple sv. Jana a Pavla se zvoničkou na návsi v osadě Lipanovice. Původně na tomto místě stála menší kaple, ta současná vznikla úpravami a rozšířením původní stavby v roce 1902. Lidová s použitím některých historizujících zejména pseudorománských prvků. Obdélná zděná kaple s rovným závěrem, orientovaná k východu. Na místě dnešní stavby stála původně menší patrně čtvercová kaple z 1.poloviny 19. století (není písemně doloženo), tvořící zřejmě východní polovinu dnešní lodi. Západní část lodi včetně zvonice byla připojena při úpravě a rozšíření v roce 1902. V ose západního průčelí je prolomen hrotitě zaklenutý portál bez ostění. Zaklenutí lemuje široký rustikovaný klenák vycházející z profilované rozměrově širší římsičky. Plochu průčelí…

 • Území MAS Blanský les - Netolicko

  Lipanovice – kaplička

  Detailní popis: Výklenková kaplička mezi stromy u silnice Dobčice – Lipanovice. Kaplička má poškozené zdivo. Zděná výklenková kaple, postavená na čtvercovém půdorysu, orientovaná k západu. V ose východního průčelí je prolomen obdélný výklenek s konchou. Výklenek uzavírá novodobá mříž. Hladkou stěnu průčelí završuje široká profilovaná podstřešení římsa, krytá taškami. Průčelí ukončuje trojúhelníkový štít, lemovaný jednoduchou obvodovou římsou. Boční a zadní stěny hladce omítnuté, nečleněné, bez výzdoby. Kapli zavšuje sedlová střecha , nad zadní stěnou valbová, krytá taškami bobrovkami. Název objektu: Lipanovice – kaplička MAS: Blanský les – Netolicko Okres: České Budějovice Obec s rozšířenou působností: České Budějovice Obec: Záboří Katastrální území: Lipanovice Vlastník objektu:   Vlastník pozemku (je-li jiný):  …