• Území MAS Blanský les - Netolicko

    Vrábče – kaplička na východní straně návsi

    Detailní popis: Kaplička zasvěcena sv.Janu Nepomuckému, lidová bez slohových prvků, Zděná stavba postavená na příčně obdélném půdorysu, orientovaná k severu. Hladké jižní průčelí vymezuje v ose mělká vpadlina vyplňující celou výšku průčelí. V její horní polovině je prolomen mělký plochý valeně zaklenutý výklenek pokrytý lidovou nástěnnou malbou a vyrůstající z jednoduchého parapetu. Zadní stěnu výklenku pokrývá postava P.Marie s Ježíškem v bílém zvonovitém šatu se žlutými lemy a širokým cihlově červeným pruhem na obou stranách. Na pravé straně prsou je umístěna postava Ježíška oděná ve shodném šatu. Obě postavy mají na hlavách knížecí koruny a jsou obklopeny žlutou kruhovou svatozáří. Dolní část obrazu je zabílena, patrné jsou dvě postavy andělů…

  • Území MAS Blanský les - Netolicko

    Koroseky – kaplička v obci

    Detailní popis: lidová, selské baroko, zasvěcena Panně Marii, Drobnější stavba postavená na obdélném půdorysu, orientovaná k jihu. V ose severního průčelí je prolomena plochá valeně zaklenutá nika, uzavřená kovanou mříží, jejíž pruty vytváří kosočtverce. V nice je umístěna prosklená schránka se segmentovým štítem, ve které bývala socha Panny Marie s Ježíškem. Jinak hladkou stěnu průčelí ukončuje vysoká hrubá jednoduše profilovaná římsa, zpoza níž vyrůstá atikový půkruhový štít, rámovaný hladkou římsou. V ploše štítu je štukovým rámem ztvárněno obdélné, zúženě půlkruhové slepé „okno“, osazené dříve patrně obrazem na plechu. Po stranách okna je rozdělen štukový letopočet 1838. Hrana štítu zděná. Boční stěny i závěr kaple hladké bez římsy, pouze na boční…