• Území MAS Blanský les - Netolicko

  Sedlovice – návesní kaple

  Detailní popis: Kaple navštívení Panny Marie, barva růžová , bílé římsy, sokl červený, u vchodu litinový křížek se zděným podstavcem ve stejných barvách jako kaple. ve zvoničce zvon, rekonstrukce 2009. Zděná stavba postavená na obdélném půdorysu s trojbokým závěrem, orientovaná k jihu. V ose vstupní severní stěny je prolomen valený vstup přístupný dvěma kamennými stupni, štuková profilovaná šambrána. Vstup uzavírají dvoukřídlé výplňové dveře, zaklenutí půlkruhové prosklené s motivem hvězdy v kruhu. Průčelní stěna hladká, členěná na nárožích hladkým pilastrem s římsovou profilovanou hlavicí, nesoucí nízké kladí. Na kladí navazuje vysazená stupňovitá korunní římsa, krytá taškami, nesoucí lichoběžníkový štít orámovaný profilovaným rámem. Ve středu štítu mělká kruhová vpadlina s rozestupujícími se…

 • Území MAS Blanský les - Netolicko

  Němčice – kaplička ve vsi

  Detailní popis: Kaple sv. Jana Nepomuckého. Typ selské baroko. Barva bílá, tmavě šedý sokl a římsy. V ose hlavního severního průčelí je otevřen velký hluboký valený výklenek, zaklenutí nepatrně zúžené. Stěny výklenku hladké, v ose paty přizděn obdélný sokl s vyžlabením a zkosenou stěnou. Na soklu stávala socha sv. Jana Nepomuckého. Výklenek uzavírá novodobá kovaná mříž. Průčelí kaple dělí výrazná vyžlabená římsa v úrovni paty klenby výklenku, přechází krátce i na boční stěnu. Ve vrcholu stěny štuková oblounová a fabionová římsa nesoucí převýšený štít. Štít má podobu rozeklaného frontonu, orámovaný výraznou fabionovou římsou, ve vrcholu nízký hranolový soklík zdobený štukovou růžicí, ze soklu vyrůstá ozdobný prutový kříž. V ploše štítu…

 • Území MAS Blanský les - Netolicko

  Němčice – kaplička sv. Václava, směr ČB, odbočka na Tupesy

  Detailní popis: Zasvěcena sv. Václavu. Typ selské baroko. Barva světle modrá se štukovou výzdobou. Při rekonstrukci ve výklenku odkyty fresky se sv. Mikulášem. Hlavní severní průčelí je otevřeno velkým půlkruhovým výklenkem s konchou, koncha oddělena mělkou oblounovou římsou, plochu konchy dělí tři mělké štukové pasy. U paty výklenku je vystavěn lichoběžníkový sokl s profilovanými stěnami, na kterém stávala socha sv. Václava. Výklenek uzavírají novodobá mřížová dvířka, po obvodu mělká oblounová šambrána, konzolový hlavní klenák. V horních rozích průčelní stěny štukový motiv okřídlených andílčích hlaviček. Průčelí ukončuje dvojitá oblounová římsa nesoucí fabionové kladí. Segmentový převýšený štít, ve středu otevřený plochou obdélnou nikou se zúženým segmentovým zakončením. Niku rámuje úzká hladká šambrána…

 • Území MAS Blanský les - Netolicko

  Němčice – boží muka u kostela

  Detailní popis: v boční uličce za kostelem, barva žlutá, prejzová stříška s křížkem.Tradiční pilířková boží muka. Štíhlý hladký hranolový dřík vyrůstá z rozšířeného hranolového soklu se zkoseným napojením. Dřík ukončuje dvojitá obdélná římsa, nesoucí hranolovou vrcholovou nástavbu. Stěny nástavby jsou otevřeny mělkými segmentově ukončenými obdélnými nikami, nejspíše pro obrazy malované na plechu. Nástavbu ukončuje trojitá obdélná korunní římsa. Nízká valbová stříška s přesahem je krytá prejzy. Z hřebene vyrůstá ozdobný prutový kříž. Název objektu: Němčice – boží muka u kostela MAS: Blanský les – Netolicko Okres: Prachatice Obec s rozšířenou působností: Prachatice Obec: Němčice Katastrální území: Němčice u Netolic Vlastník objektu: obec Vlastník pozemku (je-li jiný):   Neznámý vlastník:  …