• Území MAS Sdružení Růže

    Otěvěk – křížek

    Detailní popis: Litinový křížek 195 cm. Kamenný sokl i křížek potřebují údržbu. Kámen očistit a impregnovat. Na křížku proráží rez. Je třeba znovu natřít, při důkladné údržbě odstranit stávající nátěry, našopovat zinkem a natřít. Název objektu: Otěvěk – křížek MAS: Sdružení Růže Okres: České Budějovice Obec s rozšířenou působností: Trhové Sviny Obec: Trhové Sviny Katastrální území: Otěvěk Vlastník objektu:   Vlastník pozemku (je-li jiný): ČR Neznámý vlastník: Ano Provozovatel (je-li jiný než vlastník):   Typ objektu: kaple, kaplička Půdorys: čtverec Rozměry: 58x28x290 cm Konstrukce: kombinovaný Nápis: Jsem světlo světa Překlad nápisu:   Datace vzniku:   Mobiliář (existuje-li): plastika Krista Objekt památkově chráněn: Ano Seznam a číslo:   Stav památky: Mírné…

  • Území MAS Sdružení Růže

    Dřevěný kříž u Svaté Trojice

    Detailní popis: Jedná se o velký dřevěný kříž výška 270 cm, zasazený do kamenného soklu s nápisem: POCHVÁLEN BUĎ PÁN JEŽÍŠ KRISTUS. Na kříži je umístěna litinová plastika Krista. Zřejmě se jedná o repliku – nově zhotovený dřevěný kříž, který podélně puká (zřejmě vyroben z nevyzrálého dřeva), kámen zašlý. V případě rekonstrukce kámen očistit, případně osadit nový kříž a zvážit nahrazení stávající litinové plastiky (která je nevhodně připevněna křížovými šrouby) kresbou Krista na plechu (je lehčí a vhodnější pro dřevěné konstrukce). Název objektu: Dřevěný kříž u Svaté Trojice MAS: Sdružení Růže Okres: České Budějovice Obec s rozšířenou působností: Trhové Sviny Obec: Trhové Sviny Katastrální území: Trhové Sviny Vlastník objektu:  …