• Území MAS Blanský les - Netolicko

  Vitějovice – kříž u kostela

  Detailní popis: kamenný podstavec: vytesaný nápis nečitelný (latinsky?)a 1847, litinová tabulka nápis: Poutníče zde chvíli stůj, muka Páně uvažuj, muka Páně kynou, léta tvoje hynou. Smrt přijde, soud nastane, kam tvá duše se dostane. Mírné poškozený – mechy, eroze, nátěry, nutná konzervace. Název objektu: Vitějovice – kříž u kostela MAS: Blanský les – Netolicko Okres: Prachatice Obec s rozšířenou působností: Prachatice Obec: Vitějovice Katastrální území: Vitějovice Vlastník objektu: obec Vlastník pozemku (je-li jiný):   Neznámý vlastník:   Provozovatel (je-li jiný než vlastník):   Typ objektu: kříž, křížek Půdorys: mnohoúhelník Rozměry: 0,8 m Konstrukce: kámen Nápis:   Překlad nápisu:   Datace vzniku: 1847 Mobiliář (existuje-li):   Objekt památkově chráněn: Ne Seznam…

 • Území MAS Blanský les - Netolicko

  Vitějovice – kaplička na mostě

  Detailní popis: Původ kaple sahá nejspíše někam do konce 18. století. Dle zápisu ve Farní knize Vitějovické postavila obec v roce 1824 na místě stržené kaple sv. Jana Nepomuckého novou větší kapli. Další zápis v kronice se váže k roku 1929 kdy byla kaple ve zchátralém stavu, a proto kaple opravena. Zednickou práci vykonal F.Miller zedník a domkář ve Vitějovicích, truhlářské práce provedl V.Pech mistr truhlářský a kostelník ve Vitějovicích. Dle záznamu byly v kapli socha sv. Jana Nepomuckého a dvě malé sošky bez bližšího určení umístěné ve výklencích. Sochy opravil malíř Němec z Prahy, člen ateliéru pražského architekta Jaroslava Mayera, který se podílel rovněž na výmalbě místního kostela. Při…

 • Území MAS Blanský les - Netolicko

  Vitějovice – kaplička na Kamíkách

  Detailní popis: Zděná stavba postavená na příčně obdélném půdorysu, výklenkem orientována k západu. V ose hlavního západního průčelí v jeho spodní části je prolomen hluboký výklenek obdélného půdorysu s půlkruhovým závěrem, valeně zaklenutý, nad závěrem koncha. Ve výklenku byla na tumbovém soklu umístěna dřevěná socha Panny Marie Lourdské (?), zcizené v roce 2000. Výklenek uzavírají dřevěná příčková dvířka. Průčelní stěnu vymezují vystupující nárožní pilastry ukončené úzkou římsovou hlavicí, nesoucí vysokou profilovanou korunní římsu. Pilastry rostou z oblounových římsových patek a rozšířeného hranolového soklu. Zpoza korunní římsy roste trojúhelný štít vymezený hrubou obdélnou obvodovou římsou, tvořící v ploše štítu velmi hlubokou vpadlinu, opatřenou světle modrým nátěrem. Boční stěna hladká, bez otvorů,…

 • Území MAS Blanský les - Netolicko

  Vitějovice – kaplička

  Detailní popis: v obci u domu čp. 14, býv. pivovar, z návsi směr Prachatice, barva bílá – neobvyklé provedení (archaická s trojitou stříškou). Vestavěna do kamenné ohradní zdi u domu čp. 14. – jeden z nejstarších obytných srubů v ČR (dřevo smýceno 1491). Hmotná archaicky působící zděná stavba postavená na příčně obdélném půdorysu a zasazená do ohradní zdi a tarasu přilehlé předzahrádky, výklenkem orientovaná k východu. V ose východního průčelí je prolomen poměrně mělký a úzký segmentově ukončený výklenek osazený obrazem sv. Vojtěcha malovaným na plechu a zaskleným. Plocha průčelí jinak nečleněná, přechází do výrazně převýšeného, tvarově velmi nezvyklého štítu. Štít tvoří tři ozuby kryté cihlovou sedlovou stříškou, rovněž hrany…

 • Území MAS Blanský les - Netolicko

  Vitějovice – boží muka u hřbitova

  Detailní popis: Písemné doklady o vzniku božích muk nenalezeny. Ve farní kronice pouze doložen rok 1929, kdy byla boží muka opravena a ozdobena truhlářem a kostelníkem V. Pechem. Zděná pilířková stavba postavená na obdélném půdorysu, orientována k jihu, typově stojící na rozhraní božích muk a výklenkové kaple. Širší ploše hranolový zděný pilíř je na jižní stěně zdoben velkým obrazem sv. Václava, který je zasazen do mělké vpadliny se segmentovým ukončením, vpadlinu lemuje dřevěný profilovaný rám. Pilíř ukončuje hrubá vysazená obdélná římsa probíhající kolem celé hmoty stavby. Na ní navazuje nástavba ve hmotě pilířku, otevřená na jižní stěně plochou valenou nikou. Nástavbu ukončuje trojúhelný štít lemovaný úzkou obvodovou římsičkou. Boční stěny…

 • Území MAS Blanský les - Netolicko

  Vitějovice – boží muka u hlavní silnice

  Detailní popis: Gotická kamenná Boží muka s hlavicí a kamenným křížkem na vrcholu. Kamenná boží muka asi z 16. století. Podle pověsti byl místní rytíř pronásledován cizím rytířem a boje se přemožení proklál se zde vlastním mečem. Na památku toho byla postavena tato boží muka. Ve skutečnosti stávala ale asi o 16 m blíže, protože v důsledků budování nové silnice na Prachatice musela být přesunuta. Štíhlá kamenná boží muka stojící na širokém čtvercovém vyzděném podstavci s vybráním pro jeden stupeň. Vlastní boží muka rostou z menší rozšířené ploché základny. Dřík štíhlý hranolový s široce okosenými hranami, na spodním okraji mírně rozšířen do nízkého soklu. Na dříku patrná různá poškození a…

 • Území MAS Blanský les - Netolicko

  Vitějovice – boží muka

  Detailní popis: Gotická kamenná Boží muka s hlavicí a kamenným křížkem na vrcholu. Kamenná boží muka asi z 16. století. Podle pověsti byl místní rytíř pronásledován cizím rytířem a boje se přemožení proklál se zde vlastním mečem. Na památku toho byla postavena tato boží muka. Ve skutečnosti stávala ale asi o 16 m blíže, protože v důsledků budování nové silnice na Prachatice musela být přesunuta. Mírně poškozen, mechy a eroze. Název objektu: Vitějovice – boží muka MAS: Blanský les – Netolicko Okres: Prachatice Obec s rozšířenou působností: Prachatice Obec: Vitějovice Katastrální území: Vitějovice Parcelní číslo:   Vlastník objektu: obec Vlastník pozemku (je-li jiný):   Neznámý vlastník:   Provozovatel (je-li jiný…

 • Území MAS Blanský les - Netolicko

  Vitějovice – Zíků křížek

  Detailní popis: cca 120m od pomníku „U Stopařky“ v poli směrem na Vitějovice. íků křížek patřil selské rodině Zíků z Vitějovic, které patřily okolní pole.Stojí u bývalé dnes již neexistující cesty. Zarostlý v křoví bez možnosti přístupu. Název objektu: Vitějovice – Zíků křížek MAS: Blanský les – Netolicko Okres: Prachatice Obec s rozšířenou působností: Prachatice Obec: Vitějovice Katastrální území: Vitějovice Vlastník objektu:   Vlastník pozemku (je-li jiný): soukromý Neznámý vlastník:   Provozovatel (je-li jiný než vlastník):   Typ objektu: kříž, křížek Půdorys: obdélník Rozměry: 0,2 m * 0,4 m Konstrukce: kombinovaný Nápis:   Překlad nápisu:   Datace vzniku: 2. pol 19. stol. Mobiliář (existuje-li):   Objekt památkově chráněn: Ne Seznam…

 • Území MAS Blanský les - Netolicko

  Osule – křížek u lesa

  Detailní popis: cca 850 m od okraje obce směrem na Osuli u rozcestí s modrou tur. značkou, uspokojivý stav, natřený zlatou barvou, kámen – mechy. A tabulce dále uveden nápis – Zakladatelé prosí okolojdoucí o Otčenáš za dušičky v očistci. Název objektu: Osule – křížek u lesa MAS: Blanský les – Netolicko Okres: Prachatice Obec s rozšířenou působností: Prachatice Obec: Vitějovice Katastrální území: Vitějovice Vlastník objektu:   Vlastník pozemku (je-li jiný): soukromý Neznámý vlastník:   Provozovatel (je-li jiný než vlastník):   Typ objektu: kříž, křížek Půdorys: obdélník Rozměry: 0,6 m * 0,4 m Konstrukce: kombinovaný Nápis:   Překlad nápisu: na křížku – Pochválen buď Pán Ježíš Kristus – (za Datace…