• Území MAS Blanský les - Netolicko

  Netolice – sousoší sv. Jana Nepomuckého na náměstí

  Detailní popis: Sousoší sv. Sana Nepomuckého – socha sv. Jana a tři andělé, barokní sousoší z pískovce – socha Svatého Jana Nepomuckého, po stranách andělé světlonoši , dole anděl na kouli s kotvou a latinským nápisem. Sousoší věnoval knížecí hejtman Jakub Karel Svoboda. 5. května 1738 byl položen základní kámen, 5. srpna byla socha postavena a 5. října následovalo církevní posvěcení prachatickým děkanem a vikářem Matějem Schulpachem. Celkové náklady na tuto sochu činily 351 zl. 21 kr. 3 d. Sochy restaurovány ak. sochařem Tláškem v roce 2001 z PRMPZ. Název objektu: Netolice – sousoší sv. Jana Nepomuckého na náměstí MAS: Blanský les – Netolicko Okres: Prachatice Obec s rozšířenou působností:…

 • Území MAS Blanský les - Netolicko

  Netolice – socha sv. Jana Nepomuckého u rybníka Mnich

  Detailní popis: Socha sv. Jana Nepomuckého na mostě u rybníka Mnich, barokní socha Svatého Jana Nepomuckého na kamenném podstavci na mostě na hrázi rybníka Mnich.V podstavci výklenek a letopočet 1746. socha restaurována ak. sochařem Tláškem v roce 2002 z PRMPZ. Název objektu: Netolice – socha sv. Jana Nepomuckého na mostku u rybníka Mnich MAS: Blanský les – Netolicko Okres: Prachatice Obec s rozšířenou působností: Prachatice Obec: Netolice Katastrální území: Netolice Vlastník objektu:   Vlastník pozemku (je-li jiný):   Neznámý vlastník:   Provozovatel (je-li jiný než vlastník):   Typ objektu: socha,sousoší Půdorys: čtverec Rozměry: 0,5m x 0,5m Konstrukce: kámen Nápis: 1746 Překlad nápisu:   Datace vzniku: 1746 Mobiliář (existuje-li):   Objekt…

 • Území MAS Blanský les - Netolicko

  Netolice – socha sv. Jana Nepomuckého pod Jánem

  Detailní popis: u mostu Pod Jánem, barokní socha Svatého Jana Nepomuckého na kamenném podstavci u mostu pod Jánem. – lokalita tradičně ohrožována povodní. Nutná konzervace sochy. Socha restaurována ak. sochařem Ivanem Tláškem v roce 2000 z PRMPZ a sponzoského daru majitele sousední nemovitosti p. Švece. Název objektu: Netolice – socha sv. Jana Nepomuckého pod Jánem MAS: Blanský les – Netolicko Okres: Prachatice Obec s rozšířenou působností: Prachatice Obec: Netolice Katastrální území: Netolice Vlastník objektu: obec Vlastník pozemku (je-li jiný):   Neznámý vlastník:   Provozovatel (je-li jiný než vlastník):   Typ objektu: kaple, kaplička Půdorys: čtverec Rozměry:   Konstrukce: kámen Nápis:   Překlad nápisu:   Datace vzniku: 2. pol. 18. století…

 • Území MAS Blanský les - Netolicko

  Netolice – socha sv. Jana Nepomuckého na mostě v Budějovické ulici

  Detailní popis: socha Svatého Jana Nepomuckého v nadživotní velikosti na kamenném podstavci na mostě. Socha byla v padesátých letech 20. stol. poničena, sražena ze svého místa a zapomenuta čekala přes padesát let v kostele sv. Václava v Netolicích na své znovu objevení. K soše se váže jedna zajímavost. Mládenec, který ji kladívkem urazil nos a ruku se prý do týdne zabil na motorce. v roce 2010 byla restaurována restaurátorem Lukášem Hosnedlem a 28. září 2010 slavnostně odhalena a požehnána farářem Pavlem Liškou. Restaurování bylo financováno Místní akční skupinou Blanský les – Netolicko o.p.s. z Programu rozvoje venkova, v rámci projektu Rehabilitace drobných sakrálních památek v jihočeském pohraničí. Název objektu: Netolice…

 • Území MAS Blanský les - Netolicko

  Netolice – křížek na malém Jáně, torzo

  Detailní popis: na skále nad potokem na „Malém Jáně“ mezi mostem Pod Jánem a motokrosovou dráhou, proti samotě na Valše, Netolice, na místě jen kamenný podstavec, ulomený železný křížek se schránkou je uložen v městském muzeu. Ve schránce je nápis, který připomíná kam až dosahovala voda při povodni 1663. odle pamětníka mlynáře Jana Řepy stával křížen na jiném místě ve skále a sem přemístěn při budování cesty kolem potoka. Nutná obnova zajímavé památky. Název objektu: Netolice – křížek na malém Jáně, torzo MAS: Blanský les – Netolicko Okres: Prachatice Obec s rozšířenou působností: Prachatice Obec: Netolice Katastrální území: Netolice Vlastník objektu: obec Vlastník pozemku (je-li jiný):   Neznámý vlastník:  …

 • Území MAS Sdružení Růže

  Netolice – kaplička Petrův Dvůr

  Detailní popis: Barva – tmavě růžová, římsy žluté. Mřížované dveře.objekt byl v havarijnám stavu před zánikem, kompetně zrekonstruován městem Netolice 2002? Do kapličky byl uložen kamenný pomník (náhrobek?) nalezený na místě. Nápis na něm špatně čitelný – čitelné Elizabetha Swobodin gestorben 1781. Podle místní tradice zde zahynula nějaká šlechtična při pádu z koně. Název objektu: Netolice – kaplička Petrův Dvůr MAS: Blanský les – Netolicko Okres: Prachatice Obec s rozšířenou působností: Prachatice Obec: Netolice Katastrální území: Netolice Vlastník objektu: obec Vlastník pozemku (je-li jiný):   Neznámý vlastník:   Provozovatel (je-li jiný než vlastník):   Typ objektu: kaple, kaplička Půdorys: obdélník Rozměry: 1,8m x 1,3 m Konstrukce: zdivo Nápis:   Překlad…

 • Území MAS Blanský les - Netolicko

  Netolice – kaplička „Na Šibenici“

  Detailní popis: za obcí na „Šibenici“ směrem na Vodńany za býv. Cihelnou vlevo od silnice, cca 400 m od křižovatky s II/145. Postavena nad studánkou (pramenem vody) zasvěcena sv. Janu Nepomuckému. Barva žluto – bílé římsy, v zamřížovaném výklenku svatý obrazek, nehodnotný. Po rekonstrukci (2009) z grantu JČK drobné sakrální památky. Název objektu: Netolice – kaplička MAS: Blanský les – Netolicko Okres: Prachatice Obec s rozšířenou působností: Prachatice Obec: Netolice Katastrální území: Netolice Vlastník objektu: obec Vlastník pozemku (je-li jiný):   Neznámý vlastník:   Provozovatel (je-li jiný než vlastník):   Typ objektu: kaple, kaplička Půdorys: obdélník Rozměry: 1,5 m x 1m Konstrukce: zdivo Nápis:   Překlad nápisu:   Datace vzniku:…

 • Území MAS Blanský les - Netolicko

  Netolice – boží muka, domov pro seniory

  Detailní popis: Pravděpodobně gotická boží muka s hlavicí, 4 výklenky. Nalezena na místě při výstavbě domova důchodců v roce 2000. Na nádvoří instalována při otevření v roce 2002, opatřena křížkem a později obrazy na plechu. Rekonstrukce v roce 2002. Název objektu: Netolice – boží muka, domov pro seniory MAS: Blanský les – Netolicko Okres: Prachatice Obec s rozšířenou působností: Prachatice Obec: Netolice Katastrální území: Netolice Vlastník objektu: obec Vlastník pozemku (je-li jiný):   Neznámý vlastník:   Provozovatel (je-li jiný než vlastník):   Typ objektu: boží muka Půdorys: čtverec Rozměry: 0.7 m x 0.7 m Konstrukce: kámen Nápis:   Překlad nápisu:   Datace vzniku: 15-16. stol. Mobiliář (existuje-li): 4 obrazy na…

 • Území MAS Blanský les - Netolicko

  Netolice – boží muka, Gregorova ulice

  Detailní popis: 4 obrázky na plechu. Autor Marta Kaplerová 2010 1. Panna Maria, 2. sv. Florián, 3. nápis, boží muka s hlavicí a 4 výklenky. V roce 2010 instalovány 4 obrázky na plechu, prejzová střecha opatřena kamenným křížkem, barva bílá. Rekonstrukce v roce 2010. Název objektu: Netolice – boží muka, Gregorova ulice MAS: Blanský les – Netolicko Okres: Prachatice Obec s rozšířenou působností: Prachatice Obec: Netolice Katastrální území: Netolice Vlastník objektu: obec Vlastník pozemku (je-li jiný):   Neznámý vlastník:   Provozovatel (je-li jiný než vlastník):   Typ objektu: boží muka Půdorys: čtverec Rozměry: 1m x 1m Konstrukce: zdivo Nápis:   Překlad nápisu:   Datace vzniku: konec 18. stol.- začátek 19.…

 • Území MAS Blanský les - Netolicko

  Netolice – Mariazellská kaplička

  Detailní popis: barva žlutá , římsy bílé, výklenek modrý s bílými hvězdami. Chátrající kaplička byla v roce 1987 zrekonstrována partou netolických trampů, v roce 2010 osazen obrazem na plechu od ak. výtvarnice Marty Kaplerové. Na obraze je Panna Marie nad klášterem v Mariazell a nápisy Matka Boží z Mariazell, na památku občanů Netolicka poutníků do Mariazell. Měli se tu zastavovat poutníci do mariazell. zasvěcena Panna Marii. Název objektu: Netolice – Mariazellská kaplička MAS: Blanský les – Netolicko Okres: Prachatice Obec s rozšířenou působností: Prachatice Obec: Netolice Katastrální území: Netolice Vlastník objektu: obec Vlastník pozemku (je-li jiný):   Neznámý vlastník:   Provozovatel (je-li jiný než vlastník):   Typ objektu: kaple, kaplička…