• Území MAS Blanský les - Netolicko

    Hradce – kaplička v obci

    Detailní popis: kaplička sv. Jana Nepomuckého, sv. Václava a Panny Marie, lidová klasicizující, Zděná stavba postavená na čtvercovém půdorysu, orientovaná k západu. Východní průčelí vyplňuje velký, valeně zaklenutý výklenek obdélného půdorysu, uzavřený novodobým mřížovým plůtkem, dosahujícím k patě klenby. Klenba výklenku je nepatrně zůžená, zadní stěna výklenku je osazena obrazem sv. Jana Nep., sv. Václava a Panny Marie Kájovské. Plochu průčelí zdobí plochá římsa v úrovni patky klenby, přesahující i na boční stěnu kaple, ve vrcholu výklenku hladký lichoběžníkový klenák, dotýkající se kladí, ohraničeného mělkými profilovanými římsami. Na horní římsu dosedá fabionová římsa nesoucí převýšený trojúhelníkový štít, rámovaný deskovou obvodovou římsou. Vrchol štítu je přetržen ve formě frontonu, ze středu…

  • Území MAS Blanský les - Netolicko

    Hradce – kaplička na rozcestí

    Detailní popis: lidová klasicizující, Zděná stavba postavená na čtvercovém půdorysu, orientovaná k severovýchodu. Jihozápadní průčelí vyplňuje velký, valeně zaklenutý výklenek obdélného půdorysu, uzavřený novodobými mřížovými dvířky, jejichž pruty tvoří čtverce. Klenba výklenku je nepatrně zůžená, zadní stěna výklenku je osazena menším obrazem Nejsvětějšího Srdce Páně. Plocha průčelí hladká, ukončená kladím, ohraničeného mělkými profilovanými římsami. Na horní římsu dosedá fabionová římsa nesoucí převýšený trojúhelníkový štít, rámovaný deskovou obvodovou římsou. Vpadlina štítu hladká bez výzdoby. Boční stěny hladké, stejně jako zadní stěna, přecházející do trojúhelníkového štítu. Celá hmota kaple vyrůstá ze soklu odděleného od korpusu výraznou oblounovou soklovou římsou. Sedlovou střechu kryjí prejzy. Název objektu: Hradce – kaplička na rozcestí MAS: Blanský…