Území MAS Blanský les - Netolicko

Olšovice – návesní kaplička se zvoničkou

Detailní popis: Jednoduchá stavba typu zvonice. Prostá hranolová hmota kaple je postavena na čtvercovém půdorysu. V ose hlavního jižního průčelí je prolomen vysoký segmentový vstup bez další výzdoby, uzavřený mřížovými dveřmi. Boční stěny i stěna závěru hladké, nečleněné, bez otvorů, bez ukončení podstřešní římsou. Kapli kryjí náběhy jehlancové střechy kryté prejzy, z jejich středu vyrůstá hranolová zvonice otevřená valenými prostupy, ve kterých je zavěšen zvon datovaný 1847, kolem reliéfního erbu opis“Johann Ant. Perner in Budweis“, ve vrcholu reliéfní rostlinný ornament, mohutná zvonová stolice. Zvonici ukončuje jehlancová střecha krytá prejzy, ve vrcholu drobný jetelový kříž. Interier mírně obdélný a konický, vysoký rovný strop napojený vysokým fabionem, ve středu stropu proražen otvor do zvonice. Stěny bez členění, otvorů a výklenků. Betonová podlaha. Původní výzdoba zvonice nedochována, na oltářní stěně býval údajně barvotisk Panny Marie s Ježíškem (zcizený).

Název objektu:Olšovice – návesní kaplička se zvoničkou
MAS:Blanský les – Netolicko
Okres:Prachatice
Obec s rozšířenou působností:Prachatice
Obec:Olšovice
Katastrální území:Olšovice
Vlastník objektu:obec
Vlastník pozemku (je-li jiný): 
Neznámý vlastník: 
Provozovatel (je-li jiný než vlastník): 
Typ objektu:kaple, kaplička
Půdorys:čtverec
Rozměry:1,5m x 1,5 m
Konstrukce:zdivo
Nápis: 
Překlad nápisu: 
Datace vzniku:1. pol. 19. století
Mobiliář (existuje-li):sv. obrazy nehodnotné
Objekt památkově chráněn:Ano
Seznam a číslo:36523/3-3721
Stav památky:Uspokojivý