• Území MAS Pomalší

  Římov – Velký Pilát

  Detailní popis: Římovská pašijová cesta vznikla mezi léty 1658 – 1702. Největší z kaplí a také měla původně nejbohatší výzdobu (původně 9 dřevěných soch). V levé části bičovali žoldnéři Krista, v pravé byl korunován trním. Nahoře na tribuně stál Pilát ukazující na zbičovaného krista se slovy „Ecce hommo – Ejhle člověk“. Název objektu: Římov – Velký Pilát MAS: Pomalší Okres: České Budějovice Obec s rozšířenou působností: České Budějovice Obec: Římov Katastrální území: Římov Vlastník objektu: církev Vlastník pozemku (je-li jiný):   Neznámý vlastník:   Provozovatel (je-li jiný než vlastník):   Typ objektu: kaple, kaplička Půdorys: obdélník Rozměry:   Konstrukce: zdivo Nápis: Ecce hommo Překlad nápisu: Ejhle člověk Datace vzniku: 1658…

 • Území MAS Pomalší

  Římov – U Kaifáše

  Detailní popis: Římovská pašijová cesta vznikla mezi léty 1658 – 1702. Velká dvojdílná kaple s 2 arkádami, zvaná též „U Děvečky“. V pravé arkádě byly dřevění sochy děvečky a Sv. Petra. V levé polovině pak byl Kaifáš sedící na trůnu a dva stojící židovští kněží. Znázorňuje další Kristův výslech, tentokrát před veleknězem Kaifášem. Kaple rekonstruována po povodních 2002. Název objektu: Římov – U Kaifáše MAS: Pomalší Okres: České Budějovice Obec s rozšířenou působností: České Budějovice Obec: Římov Katastrální území: Římov Vlastník objektu: církev Vlastník pozemku (je-li jiný):   Neznámý vlastník:   Provozovatel (je-li jiný než vlastník):   Typ objektu: kaple, kaplička Půdorys: obdélník Rozměry:   Konstrukce: zdivo Nápis:   Překlad…

 • Území MAS Pomalší

  Římov – Pustá ves (Dvůr Getsemanský)

  Detailní popis: Římovská pašijová cesta vznikla mezi léty 1658 – 1702. Kaple zvaní též „Dvůr Getsemanský“ či „Spící apoštolové“. Ne čelní straně byly původně sochy Krista, Petra, Jakuba a Jana. Osm zbývajících apoštolů je provedeno štukem. V 19. století přestavěna do empírové podoby. Název objektu: Římov – Pustá ves (Dvůr Getsemanský) MAS: Pomalší Okres: České Budějovice Obec s rozšířenou působností: České Budějovice Obec: Římov Katastrální území: Římov Vlastník objektu: církev Vlastník pozemku (je-li jiný):   Neznámý vlastník:   Provozovatel (je-li jiný než vlastník):   Typ objektu: kaple, kaplička Půdorys: obdélník Rozměry:   Konstrukce: zdivo Nápis:   Překlad nápisu:   Datace vzniku: 1691 Mobiliář (existuje-li):   Objekt památkově chráněn: Ano Seznam…

 • Území MAS Pomalší

  Římov – Na Ježíše vložen kříž

  Detailní popis: Římovská pašijová cesta vznikla mezi léty 1658 – 1702. Kaplička přestavěna v 19. století. Zobrazení – po odsouzení Krista k smrti Pilátem je v římských kasárnách na Ježíše vložen kříž. Kaple nejspíš před restaurováním, na omítce patrné restaurátorské sondy nátěrových vrstev. Název objektu: Římov – Na Ježíše vložen kříž MAS: Pomalší Okres: České Budějovice Obec s rozšířenou působností: České Budějovice Obec: Římov Katastrální území: Římov Vlastník objektu: církev Vlastník pozemku (je-li jiný):   Neznámý vlastník:   Provozovatel (je-li jiný než vlastník):   Typ objektu: kaple, kaplička Půdorys: obdélník Rozměry:   Konstrukce: zdivo Nápis:   Překlad nápisu:   Datace vzniku:   Mobiliář (existuje-li):   Objekt památkově chráněn: Ano Seznam…

 • Území MAS Pomalší

  Římov – Loučení Ježíše s P. Marií

  Detailní popis: Římovská pašijová cesta vznikla v letech 1658 – 1702. K roku 1661 již tvořila uzavřený celek Passio Christi – Utrpení Kristovo o 25 zastaveních. Některá zastavení byla prozatímně postavena ze dřeva a postupně nahrazována zděnými kaplemi až do rou 1702. Tvůrcem pašijové cesty byl Páter Alexei. Název objektu: Římov – Loučení Ježíše s P. Marií MAS: Pomalší Okres: České Budějovice Obec s rozšířenou působností: České Budějovice Obec: Římov Katastrální území: Římov Vlastník objektu: církev Vlastník pozemku (je-li jiný):   Neznámý vlastník:   Provozovatel (je-li jiný než vlastník):   Typ objektu: kaple, kaplička Půdorys: mnohoúhelník Rozměry:   Konstrukce: zdivo Nápis:   Překlad nápisu:   Datace vzniku: 1687-1688 Mobiliář (existuje-li):…

 • Území MAS Pomalší

  Římov – Kalvárie

  Detailní popis: Římovská pašijová cesta vznikla mezi léty 1658 – 1702. Kalvárie – zastavení „U tří křížů“ – je jedno z nejstarších zastavení cesty. Až roku 1705 bylo doplněno dolnorakouským rodákem z Hornu, Bedřichem Haelingerem o skupinu tří kamenných soch (P. Marie, Jan, klečící M. Magdalena). Ježíš Kristus umírá na kříži pro spásu lidí. Název objektu: Římov – Kalvárie MAS: Pomalší Okres: České Budějovice Obec s rozšířenou působností: České Budějovice Obec: Římov Katastrální území: Římov Vlastník objektu: církev Vlastník pozemku (je-li jiný):   Neznámý vlastník:   Provozovatel (je-li jiný než vlastník):   Typ objektu: socha,sousoší Půdorys: netypický Rozměry:   Konstrukce: kombinovaný Nápis: Gesmas Překlad nápisu:   Datace vzniku:   Mobiliář…

 • Území MAS Pomalší

  Římov – Boží hrob

  Detailní popis: Římovská pašijová cesta vznikla mezi léty 1658 – 1702. Jedná se o nejstarší kapli, byla vystavěna jako první roku 1658. Nad vchodem zachován zbytek fresky. Uvnitř je kaple rozdělena na předsíň, kterou se vchází o vlastního Božího hrobu. V kamenném hroby byla umístěna socha Kristova těla. Kámen v předsíni je původně manipulační stůl potřebný při ukládání těla. Jedná se o věrnou napodobeninu historického Božího hrobu. Název objektu: Římov – Boží hrob MAS: Pomalší Okres: České Budějovice Obec s rozšířenou působností: České Budějovice Obec: Římov Katastrální území: Římov Vlastník objektu: církev Vlastník pozemku (je-li jiný):   Neznámý vlastník:   Provozovatel (je-li jiný než vlastník):   Typ objektu: kaple, kaplička…