• Území MAS Blanský les - Netolicko

  Včelná – křížek “ Na hraničkách“

  Detailní popis: Na nejvyšším místě obce v lese „Na hraničkách“ se nachází památný kříž, k němuž se váže legenda o zázračném nalezení zde ukryté monstrance odcizené z černického kostela zaběhnutou krávou v roce 1845. Znovu obnovený kříž v roce 1995 stojí jen pár metrů od kraje lesa, vlevo od silnice na Kamenný Újezd za posledním domem v obci. Kdyby se událost, která mohla být díky několika podivným „náhodám“ považována za Boží zásah, stala v jiné, než „osvícenecké době“, byla by jistě dnes Včelná významným poutním místem. Co se zde vlastně přihodilo? „Dne 20. května 1845 pásl jedenáctiletý pasáček Václav Kroneisl u lesa nad Včelnou krávy. Když spolu s také jedenáctiletou…

 • Včelná - kaplička směr K.Újezd
  Území MAS Blanský les - Netolicko

  Včelná – kaplička směr K.Újezd

  Detailní popis: sv. Jana Nepomuckého, klasicizující, Zděná stavba postavená na obdélném půdorysu, orientovaná k západu. V ose východního průčelí je prolomen obdélný, valeně ukončený výklenek, zaklenutý konchou a uzavřený mřížovými dvířky. Plochu průčelí po stranách výklenku zdobí hladké pilastry, směrem dolu se zužující a ukončené kulovitým terčem. Horní stranu pilastru završuje oblounová hlavice s profilovanou přesahující krycí deskou. Pilastr pokračuje jako hladká lizena s konkávně prohnutými stranami a je ukončen v profilované korunní římse, pokračující i na boční stěny kaple. Do středu římsy na průčelí je vetknut hladký lichoběžníkový klenák. Pod výklenkem člení průčelí hluboká obdélná vpadlina, dosahující až k zemi. Nad korunní římsou je vysazen trojúhelníkový štít rámovaný výrazně…

 • Včelná - kaple
  Území MAS Blanský les - Netolicko

  Včelná – kaple

  Detailní popis: v ulici 5.května, před domem čp. 24, pseudobarokní se zvoničkou, Kapli postavila v roce 1900 rodina Karla Černého a rodina Vycpálků z Plzně (Vycpálek byl v té době ředitelem plzeňské věznice na Borech) na vlastním pozemku při cestě do Kamenného Újezda. V roce 1913 postavila rodina Černých, příbuzní Vycpálků, dnešní dům, stojící vedle kaple (Černý byl stárkem v boršovském mlýnu). Zděná stavba postavená na obdélném půdorysu, orientovaná k východu. V ose západního průčelí je prolomen velký, půlkruhově zaklenutý portál, osazený dvoukřídlými výplňovými dveřmi, rámovaný štukovým vyžlabeným a profilovaným ostěním. Průčelí rámuje nárožní rustiková lizena, ukončená ve vysazené profilované římse kryté oplechováním. Na římsu dosedá lichoběžníkový převýšený štít s…