• Území MAS Blanský les - Netolicko

    Chvalovice – kaplička

    Detailní popis: Zděná stavba postavená na mírně příčně obdélném půdorysu, výklenkem orientovaná k jihu. Hlavní jižní průčelí vyplňuje hluboký výklenek čtvercového půdorysu, plochostropý, otevřený valeným obloukem. Stěny výklenku hladké, kolmé špalety. Dle charakteru výklenku v něm patrně stála socha. Průčelní stěnu dělí v úrovni paty klenby výklenku jednuduše profilovaná římsa. Stěnu ukončuje nízké kladí v podobě fabionové římsy ohraničené drobnou oblounovou římsičkou. Hrubá obdélná korunní římsa krytá cihlami. Zpoza římsy vyrůstá převýšený lichoběžníkový štít s prohnutými bočními hranami a zaobleným završením. Hranu štítu lemuje drobná oblounová římsička. Boční stěny hladké, ukončené římsami jako průčelí. Zadní stěna hladká, přechází do trojúhelníkového štítu. Sedlovou střechu kryjí tašky tvarovky a bobrovky. Kaple stojí…

  • Území MAS Blanský les - Netolicko

    Chvalovice – Boží muka s křížkem na křižovatce Babice – Netolice

    Detailní popis: Kámen podstavec, litina – křížek. Ve výklenku podstavce obraz madona s Ježíškem na plechu novodobý. Podstavec natřen na bílo, kříž černý kov, ukřižovaný na bílo. Rekonstrukce 2008. Kamenná boží muka. Štíhlý hranolový dřík vyrůstá z mírně rozšířeného soklu, ve stejné hmotě je vytvořeno rovněž završení dříku, na němž je vytesán letopočet 1850. Vrchol božích muk tvoří plochá obdélná nástavba otevřená plochou mělkou obdélnou nikou pro obraz malovaný na plechu. Půlkruhové završení nástavce zvýrazňuje drobná římsa. Zadní stěna hladká. Boží muka zhotoveny z jednoho kusu kamene. Z vrcholu vyrůstá novější litinový kříž. Název objektu: Chvalovice – Boží muka s křížkem na křižovatce Babice – Netolice MAS: Blanský les –…