• Heřmaň - Pomník padlým v 1. Světové válce
    Území MAS Pomalší

    Heřmaň – Pomník padlým v 1. Světové válce

    Detailní popis: Pomník se nachází jižně od obce cca 200 m za posledním stavením, je přístupný po zpevněné cestě. V roce 1921 jej vybudoval místní rodák Josef Krátký se spoluobčany na počest vyhlášení samostatné Československé republiky a k uctění heřmaňských rodáků padlých v 1. světové válce. Pomník má tvar mohyly. Na 4 žulových deskách pod vrcholovým jehlanem jsou vytesána jména 4 českých velikánů: T. G. Masaryka, Jana Žižky, Jana Husa a J. A. Komenského. Na menších deskách jsou pak vyryta jména padlých. V roce 2011 bude provedena obnova pomníku v rámci programu LEADER MAS Pomalší. Název objektu: Heřmaň – Pomník padlým v 1. Světové válce MAS: Pomalší Okres: České Budějovice…