• Území MAS Blanský les - Netolicko

  Žitná – křížek

  Detailní popis: Symbolický hrob Jakub Turek + 1840 Tomáš Turek + 15. 7. 1916 oba na italských bojištích spěte sladce v cizí zemi. symbolický hrob je v soukromé zahradě u domu rodiny Turkových, za plotem návesního parčíku. Název objektu: Žitná – křížek MAS: Blanský les – Netolicko Okres: Prachatice Obec s rozšířenou působností: Prachatice Obec: Hracholusky Katastrální území: Žitná u Netolic Vlastník objektu: rodina Turkova, Žitná Vlastník pozemku (je-li jiný):   Neznámý vlastník:   Provozovatel (je-li jiný než vlastník):   Typ objektu: kříž, křížek Půdorys: obdélník Rozměry: 0.7 m x 0.7 m Konstrukce: kombinovaný Nápis:   Překlad nápisu:   Datace vzniku: 1916 – 1917 Mobiliář (existuje-li):   Objekt památkově chráněn:…

 • Území MAS Blanský les - Netolicko

  Žitná – kaplička, okraj obce, směr Netolice

  Detailní popis: Sv. Jana Nepomuckého. Prostá zděná stavba postavená na příčně obdélném půdorysu, výklenkem orientována k jihu. V ose jižního průčelí je prolomena valená nika na obdélném půdorysu, v ní je vyzděn jehlancový, v dolní části rozšířený sokl, na kterém stávala socha sv. Jana Nepomuckého. Výklenek bez šambrán, obdélná parapetní římsa. Plocha průčelí hladká, přechází do převýšeného půlkruhového štítu, jehož hranu kryjí tašky bobrovky. Z vrcholu štítu roste plochý jetelový kříž. Boční stěny hladké, nečleněné, stejně jako kolmá stěna závěru. Pultová, na bocích zvalbená střecha krytá taškami bobrovkami. Kaple bez soklu. Název objektu: Žitná – kaplička, okraj obce, směr Netolice MAS: Blanský les – Netolicko Okres: Prachatice Obec s rozšířenou…

 • Území MAS Blanský les - Netolicko

  Žitná – kaple panny Marie Růženecké

  Detailní popis: Novogotická, u vchodu litinový kříž, ve výklenku nad vchodem socha Panny Marie, ve věžičce zvon. Na návsi v Žitné u Netolic stojí novogotická kaple. Postavení vlastní kaple kde by se mohly sloužit mše, bylo dávným snem žitenských osadníků. Až se v roce 1873 podařilo vedení obce, za starostování Františka Bílého, po chalupě Babůrka, dohodnout s knížetem Schwarzenbergem, že kníže nechá na vlastní náklady kapli postavit, ale za to mu obec pronajme na třicet let honitbu. Kapli v roce 1874 slavnostně vysvětil netolický děkan a byla zasvěcena Panně Marii Sdružení Růženecké – to je první neděle v říjnu a na tento den kdy se zde koná mše svatá, byla stanovena pouť i posvícení.…

 • Území MAS Blanský les - Netolicko

  Vrbice – návesní kaple

  Detailní popis: Přímé písemné doklady o vzniku kaple nenalezeny. Ve farní kronice vitějovické jsou připomínány dva zvony z kaple ve Vrbici, jeden ulitý v roce 1823, druhý v roce 1830. Architektura kaple odpovídá vzniku na počátku 19. století, rok 1823 může být rokem jejího dokončení. Prvotní evidenční soupis památek v okrese Prachatice z roku 1962 uvádí zasvěcení Panně Marii. Zděná stavba typu barokní zvonice je postavena na čtvercovém půdorysu, orientována k západu. V ose východního průčelí je prolomen hluboký segmentový vstup rámovaný štukovou šambránou. V síle zdiva je proražen obdélný vstupní otvor s dřevěnými zárubněmi, uzavřený na vnitřním líci jednokřídlými výplňovými dveřmi, v horní polovině vertikální příčky. Nad klenákem je…

 • Území MAS Blanský les - Netolicko

  Obora – kaplička směr Žitná

  Detailní popis: Novodobá postavena až v 2. polovině 20. století. Barva žlutá, sokl červený. Dnešní kaple stojí na místě starší stavby, stojící v místě silnice. Při jejím rozšiřování v 50. letech 20. století byla kaple zbořena a vystavěna nová v tarasu nad silnicí. Novodobá zděná stavba postavená na čtvercovém půdorysu, orientovaná k východu. Hmota kaple se směrem vzhůru rozšiřuje. V hlavní východní stěně je proražen velký plochý obdélný výklenek bez výzdoby, uzavřený zdobnou mřížkou. Stěnu ukončuje vysazená obdélná podstřešní římsa. Název objektu: Obora – kaplička směr Žitná MAS: Blanský les – Netolicko Okres: Prachatice Obec s rozšířenou působností: Prachatice Obec: Hracholusky Katastrální území: Obora u Hracholusk Vlastník objektu:   Vlastník…

 • Území MAS Blanský les - Netolicko

  Obora – kaplička

  Detailní popis: Lidová hmotná zděná stavba postavená na čtvercovém půdorysu, výklenkem orientována k jihu. Hmota kaple hranolová, otevřená v ose horní části jižní stěny hlubokým segmentovým výklenkem na podélně obdélném půdorysu. Po stranách jsou zbytky kování patrně mřížky, která výklenek uzavírala. Ve výklenku je umístěna lidová socha sv. Jana Nepomuckého. Spodní část stěny pod výklenkem je vyzděním rozšířena do podoby jakési menzy. Horní část kaple s výklenkem je mírně rozšířena, na bočních stěnách připojena prostým zkosením, na čelní stěně není rozšíření ztvárněno. Průčelní stěnu ukončuje jednoduchá korunní římsa, na kterou navazuje nízký nepřevýšený trojúhelný štít, v ploše hladký, nečleněný. Boční stěny hladké s patrným rozšířením, zadní stěna hladká, nečleněná, přechází…

 • Území MAS Blanský les - Netolicko

  Hracholusky – kaplička

  Detailní popis: Barva žlutá, dřevěná dvířka hnědá, střecha taška pálená, na okraji obce, u potoka, směrem na Prachatice. Prostá zděná stavba postavená na čtvercovém půdorysu, výklenkem orientovaná k jihu. Hlavní jižní průčelí je otevřeno vysokým hlubokým valeným výkenkem obdélného půdorysu a kolmých špalet. Výklenek uzavírá dřevěný rám, ve spodní části výplňový, horní dvě třetiny otevřené se zbytky vyřezávaných balustrových příček. Průčelí ukončuje mírně vysazená fabionová římsa. Zpoza ní vyrůstá mírně převýšený trojúhelnový štít bez členění a výzdoby. Z jeho vrcholu vyrůstá ozdobný dvouramenný kříž. Boční stěny hladké, ukončené fabionovou římsou, stejně jako stěna závěru přecházející do trojúhelníkového štítu. Název objektu: Hracholusky – kaplička MAS: Blanský les – Netolicko Okres: Prachatice…

 • Území MAS Blanský les - Netolicko

  Hracholusky – kamenná kaplička

  Detailní popis: cca 400 m od Hracholusk směrem k Vitějovické křižovatce u mostu přes Zlatý potok, u mlýna, na vrcholu kapličky železný křížek. Název objektu: Hracholusky – kamenná kaplička MAS: Blanský les – Netolicko Okres: Prachatice Obec s rozšířenou působností: Prachatice Obec: Hracholusky Katastrální území: Hracholusky u Prachatic Vlastník objektu:   Vlastník pozemku (je-li jiný):   Neznámý vlastník:   Provozovatel (je-li jiný než vlastník):   Typ objektu: kaple, kaplička Půdorys: obdélník Rozměry: 1m x 0,5m Konstrukce: kámen Nápis: 1889 Překlad nápisu:   Datace vzniku: 1889 Mobiliář (existuje-li): obraz P. Marie Objekt památkově chráněn: Ne Seznam a číslo:   Stav památky: Mírné poškození

 • Území MAS Blanský les - Netolicko

  Hracholusky – Petrášků křížek

  Detailní popis: Na kraji pole, cca 100 m S od břehu rybníka Vráto u Hracholusek. Kříž nechala postavit rodina Petrášků z nedaleké samoty hospodáři Janu Petráškovi, který se nevrátil z I. Svět. Války. Vrátil se až v roce 1920 ze zajetí. Název objektu: Hracholusky – Petrášků křížek MAS: Blanský les – Netolicko Okres: Prachatice Obec s rozšířenou působností: Prachatice Obec: Hracholusky Katastrální území: Hracholusky Vlastník objektu:   Vlastník pozemku (je-li jiný): rodina Petrášků – Hracholusky samota Neznámý vlastník:   Provozovatel (je-li jiný než vlastník):   Typ objektu: kříž, křížek Půdorys: obdélník Rozměry: 0,25 m * 0,5 m Konstrukce: kombinovaný Nápis:   Překlad nápisu:   Datace vzniku: 1918-1920 Mobiliář (existuje-li):  …