Území MAS Blanský les - Netolicko

Sedlovice – návesní kaple

Detailní popis: Kaple navštívení Panny Marie, barva růžová , bílé římsy, sokl červený, u vchodu litinový křížek se zděným podstavcem ve stejných barvách jako kaple. ve zvoničce zvon, rekonstrukce 2009. Zděná stavba postavená na obdélném půdorysu s trojbokým závěrem, orientovaná k jihu. V ose vstupní severní stěny je prolomen valený vstup přístupný dvěma kamennými stupni, štuková profilovaná šambrána. Vstup uzavírají dvoukřídlé výplňové dveře, zaklenutí půlkruhové prosklené s motivem hvězdy v kruhu. Průčelní stěna hladká, členěná na nárožích hladkým pilastrem s římsovou profilovanou hlavicí, nesoucí nízké kladí. Na kladí navazuje vysazená stupňovitá korunní římsa, krytá taškami, nesoucí lichoběžníkový štít orámovaný profilovaným rámem. Ve středu štítu mělká kruhová vpadlina s rozestupujícími se špaletami, v ploše vpadliny malba vyjadřujcí dělené okno. Z vrcholu štítu vyrůstá ploše hranolová zvonice otevřená úzkým valeným prostupem. Jižní a severní stěna zvonice zakončena nízkým trojúhelníkovým štítem, boční stěny hladké, zakončené profilovanou podstřešní římsou. Sedlová stříška oplechovaná. Boční stěny kopírují členění proůčelí nárožními pilastry nesoucími kladí a podstřešní římsu. V ose stěny je prolomeno úzké valené okno se zkosenou hranou špalet, šikmý oplechovaný parapet. Stejné členění pilastry, kladím a římsou zachovávají i stěny trojbokého závěru, zkosené stěny bez otvorů, v horní části kolmé stěny prolomeno kruhové okno se zkosenou hranou ostění. Sedlovou, nad závěrem valbovou střechu kryjí dvojitě kladené tašky bobrovky. Nízký, hladce omítaný rozšířený sokl. Interier kaple obdélný s trojbokým závěrem, zaklenutý segmentovou klenbou, v závěru trojdílná segmentová. Strop hladký, od stěn oddělen pouze barevně. Zkosené stěny závěru bez dalšího členění, v kolmé stěně za oltářem proraženo kruhové okno s kolmou špaletou. Boční stěny kaple prosvětluje velký segmentový výklenek s rozestupujícími se špaletami a šikmým parapetem, v síle zdiva je proraženo valené okno, uzavřené dřevěným děleným rámem, čiré sklo, v zaklenutí paprskovité dělení a barevná skla. Na vstupní stěně obdobně řešený vysoký vstupní segmentový výklenek s rozestupujícími se špaletami, proražený valený vstup. Betonová podlaha. 14 zastavení Křížové cesty, Anděl Strážce (2 ks – dřevěný zlatě štukovaný rám se dvěma představěnými sloupy), sv. Linhart, sv. Florian, sv. Rodina, Panna Maria s Ježíškem, 3 ks kánonová tabulka.

Název objektu:Sedlovice – návesní kaple
MAS:Blanský les – Netolicko
Okres:Prachatice
Obec s rozšířenou působností:Prachatice
Obec:Němčice
Katastrální území:Sedlovice
Vlastník objektu:obec
Vlastník pozemku (je-li jiný): 
Neznámý vlastník: 
Provozovatel (je-li jiný než vlastník): 
Typ objektu:kaple, kaplička
Půdorys:čtverec
Rozměry:4m x 4m
Konstrukce:zdivo
Nápis:1885
Překlad nápisu: 
Datace vzniku:1885
Mobiliář (existuje-li): 
Objekt památkově chráněn:Ne
Seznam a číslo: 
Stav památky:Uspokojivý stav