Území MAS Blanský les - Netolicko

Zveřetice – křížek

Název objektu:Zveřetice – křížek
MAS:Blanský les – Netolicko
Okres:Prachatice
Obec s rozšířenou působností:Prachatice
Obec:Zvěřetice
Katastrální území:Zvěřetice
Parcelní číslo: 
Vlastník objektu:obec
Vlastník pozemku (je-li jiný): 
Neznámý vlastník: 
Provozovatel (je-li jiný než vlastník): 
Typ objektu:kříž, křížek
Půdorys:čtverec
Rozměry:0,4m x 0,4m
Konstrukce:kombinovaný
Nápis: 
Překlad nápisu: 
Datace vzniku:počátek 20. století
Mobiliář (existuje-li): 
Objekt památkově chráněn:Ne
Seznam a číslo: 
Stav památky:Uspokojivý stav

Detailní popis: cca 50 m od okraje vsi Zvěřetice směrem od hlavní silnice II/145, litina + kámen