Území MAS Blanský les - Netolicko

Zveřetice – kaplička směr Babice

Název objektu:Zveřetice – kaplička směr Babice
MAS:Blanský les – Netolicko
Okres:Prachatice
Obec s rozšířenou působností:Prachatice
Obec:Babice
Katastrální území:Zvěřetice
Vlastník objektu:obec
Vlastník pozemku (je-li jiný): 
Neznámý vlastník: 
Provozovatel (je-li jiný než vlastník): 
Typ objektu:kaple, kaplička
Půdorys:obdélník
Rozměry:1,5 m x 1m
Konstrukce:zdivo
Nápis: 
Překlad nápisu: 
Datace vzniku:konec 18. stol. – začátek 19. stol.
Mobiliář (existuje-li):plastika Panny Marie, obrázky nehodnotné, v horním
Objekt památkově chráněn:Ano
Seznam a číslo: 
Stav památky:Po rekonstrukci

Detailní popis: barva růžová, římsy bílé, sokl červený, střech prejzová s železným křížkem. Železné mříže, samotná kaplička se nachází na území vesnické památkové rezervace Zvěřetice. Jednoduchá zděná stavba postavená na mírně příčně obdélném půdorysu. Hranolová hmota kaple je na východní stěně otevřena hlubokým obdélným výklenkem valeně zaklenutým, zaklenutí mírně zúžené. Výzdobu výklenku tvoří obraz Nejsvětější Trojice. Plocha průčelí je vymezena malovanými nárožními lizenami, spojenými fabionovou korunní římsou. Zpoza římsy vyrůstá trojúhelníkový štít orámovaný na šikmých stranách malovanou lizenou, v ploše štítu obdélný valený výklenek. Boční stěny hladké, vymezené nárožní malovanou lizenou a ukončená fabionovou podstřešní římsou. Rovná stěna závěru je vymezena malovaným lizenovým rámem, stěna přechází do trojúhelníkového štítu, na zkosených stranách lizeny. Sedlovou střechu kryjí prejzy, z hřebene střechy za průčelním štítem vyrůstají zbytky ozdobného kříže. Kaple bez soklu.