Území MAS Blanský les - Netolicko

Žitná – křížek

Detailní popis: Symbolický hrob Jakub Turek + 1840 Tomáš Turek + 15. 7. 1916 oba na italských bojištích spěte sladce v cizí zemi. symbolický hrob je v soukromé zahradě u domu rodiny Turkových, za plotem návesního parčíku.

Název objektu:Žitná – křížek
MAS:Blanský les – Netolicko
Okres:Prachatice
Obec s rozšířenou působností:Prachatice
Obec:Hracholusky
Katastrální území:Žitná u Netolic
Vlastník objektu:rodina Turkova, Žitná
Vlastník pozemku (je-li jiný): 
Neznámý vlastník: 
Provozovatel (je-li jiný než vlastník): 
Typ objektu:kříž, křížek
Půdorys:obdélník
Rozměry:0.7 m x 0.7 m
Konstrukce:kombinovaný
Nápis: 
Překlad nápisu: 
Datace vzniku:1916 – 1917
Mobiliář (existuje-li): 
Objekt památkově chráněn:Ne
Seznam a číslo: 
Stav památky:Uspokojivý stav