Území MAS Blanský les - Netolicko

Žitná – kaplička, okraj obce, směr Netolice

Detailní popis: Sv. Jana Nepomuckého. Prostá zděná stavba postavená na příčně obdélném půdorysu, výklenkem orientována k jihu. V ose jižního průčelí je prolomena valená nika na obdélném půdorysu, v ní je vyzděn jehlancový, v dolní části rozšířený sokl, na kterém stávala socha sv. Jana Nepomuckého. Výklenek bez šambrán, obdélná parapetní římsa. Plocha průčelí hladká, přechází do převýšeného půlkruhového štítu, jehož hranu kryjí tašky bobrovky. Z vrcholu štítu roste plochý jetelový kříž. Boční stěny hladké, nečleněné, stejně jako kolmá stěna závěru. Pultová, na bocích zvalbená střecha krytá taškami bobrovkami. Kaple bez soklu.

Název objektu:Žitná – kaplička, okraj obce, směr Netolice
MAS:Blanský les – Netolicko
Okres:Prachatice
Obec s rozšířenou působností:Prachatice
Obec:Hracholusky
Katastrální území:Žitná u Netolic
Vlastník objektu:obec
Vlastník pozemku (je-li jiný): 
Neznámý vlastník: 
Provozovatel (je-li jiný než vlastník): 
Typ objektu:kaple, kaplička
Půdorys:obdélník
Rozměry:1,2m x 0,7m
Konstrukce:zdivo
Nápis: 
Překlad nápisu: 
Datace vzniku:pol. 19. století
Mobiliář (existuje-li): 
Objekt památkově chráněn:Ne
Seznam a číslo: 
Stav památky:Mírné poškození