Území MAS Sdružení Růže

Žár – Monolitický kříž

Detailní popis: Monolitický kříž, pravděpodobně ne z místního kamene, ale ze žuly. Kříž nemá podstavec, „vyrůstá“ přímo ze země. „Stříbrná“ soška Krista. Po celkové rekonstrukci, ale s neupraveným okolím. Objekt se nachází v mladém hustém lese, asi 15 metrů od silnice od Žárského rybníka k Janovkám, v trojúhelníku odbočky na starou cestu k Žáru. Kříž je obrácen od cesty. Úprava pěšiny ke kříži a okolí kříže by nebyla náročná.

Název objektu:Žár – Monolitický kříž
MAS:Sdružení Růže
Okres:České Budějovice
Obec s rozšířenou působností:Trhové Sviny
Obec:Žár
Katastrální území:Žár u Nových Hradů 794546
Vlastník objektu: 
Vlastník pozemku (je-li jiný): 
Neznámý vlastník: 
Provozovatel (je-li jiný než vlastník): 
Typ objektu:kříž, křížek
Půdorys:obdélník
Rozměry:34 x 39 x 266
Konstrukce:kámen
Nápis:1841 – DEN 20 SEPTEMBER – BAR ROTTER – AB
Překlad nápisu: 
Datace vzniku:1841 ?
Mobiliář (existuje-li): 
Objekt památkově chráněn:Ne
Seznam a číslo: 
Stav památky:Po rekonstrukci