Území MAS Sdružení Růže

Zaliny – kříž

Detailní popis: Kříž v dobré kondici, mírné poškození kamene a plastiky Krista. Plot potřebuje nátěr. Celý nápis na kříži zní: „Na památku po padlém vojínu Janu Farkovi ze Zalin padl 4.října r. 1916 pohřben v Průseku u Terstu ve věku 30 roků. Láska tvá Synu náš byla k nám nevýslovná víme že v světe se jí nic nevyrovná. Pro Tebe staraly jsme se že jsi ty miloval nás a teď v naší starosti musel jsi opustit nás v té daleké zemi přejem tobě dej Buh lehké odpočinutí v hrobě“.

Název objektu:Zaliny 
MAS:Sdružení Růže
Okres:České Budějovice
Obec s rozšířenou působností:České Budějovice
Obec:Ledenice
Katastrální území:Zaliny
Vlastník objektu:František Farka, Zaliny38
Vlastník pozemku (je-li jiný): 
Neznámý vlastník: 
Provozovatel (je-li jiný než vlastník): 
Typ objektu:kříž, křížek
Půdorys:obdélník
Rozměry: 
Konstrukce:kámen
Nápis:Na památku po padlém vojínu Janu Farkovi ze Zalin
padl 4.října r. 1916 pohřben v pruseku u Terstu..
Překlad nápisu: 
Datace vzniku:20. století
Mobiliář (existuje-li): 
Objekt památkově chráněn:Ne
Seznam a číslo: 
Stav památky:Mírné poškození