Záhorčice - kaplička na rozcestí
Území MAS Blanský les - Netolicko

Záhorčice – kaplička na rozcestí

  Název objektu:Záhorčice – kaplička na rozcestí
  MAS:Blanský les – Netolicko
  Okres:České Budějovice
  Obec s rozšířenou působností:Ćeské Budějovice
  Obec:Boršov nad Vltavou
  Katastrální území:Záhorčice u Vrábče
  Vlastník objektu: 
  Vlastník pozemku (je-li jiný): 
  Neznámý vlastník:ANO
  Provozovatel (je-li jiný než vlastník): 
  Typ objektu:kaple, kaplička
  Půdorys:čtverec
  Rozměry:1,5 m x 1 m
  Konstrukce:zdivo
  Nápis: 
  Překlad nápisu: 
  Datace vzniku: 
  Mobiliář (existuje-li): 
  Objekt památkově chráněn:Ne
  Seznam a číslo: 
  Stav památky:Uspokojivý stav