Záhorčice - kaple na návsi
Území MAS Blanský les - Netolicko

Záhorčice – kaple na návsi

Název objektu:Záhorčice – kaple na návsi
MAS:Blanský les – Netolicko
Okres:České Budějovice
Obec s rozšířenou působností:Ćeské Budějovice
Obec:Boršov nad Vltavou
Katastrální území:Záhorčice u Vrábče
Vlastník objektu:obec
Vlastník pozemku (je-li jiný): 
Neznámý vlastník: 
Provozovatel (je-li jiný než vlastník): 
Typ objektu:kaple, kaplička
Půdorys:obdélník
Rozměry:3m x 5m
Konstrukce:zdivo
Nápis: 
Překlad nápisu: 
Datace vzniku: 
Mobiliář (existuje-li): 
Objekt památkově chráněn:Ne
Seznam a číslo: 
Stav památky:Uspokojivý stav

Detailní popis: Kaple se zvoničkou. Milá kaple se zvoničkou na palouku na návsi v osadě s 45 obyvateli. Vystavěna roku 1916 v pseudogotickém slohu na místě dřevěné zvonice. Uvnitř je oltář Panny Marie a svatostánek se sochami Panny Marie, Sv. Jana Nepomuckého a Sv. Linharta.