Území MAS Blanský les - Netolicko

Vrábče – kaplička na východní straně návsi

Detailní popis: Kaplička zasvěcena sv.Janu Nepomuckému, lidová bez slohových prvků, Zděná stavba postavená na příčně obdélném půdorysu, orientovaná k severu. Hladké jižní průčelí vymezuje v ose mělká vpadlina vyplňující celou výšku průčelí. V její horní polovině je prolomen mělký plochý valeně zaklenutý výklenek pokrytý lidovou nástěnnou malbou a vyrůstající z jednoduchého parapetu. Zadní stěnu výklenku pokrývá postava P.Marie s Ježíškem v bílém zvonovitém šatu se žlutými lemy a širokým cihlově červeným pruhem na obou stranách. Na pravé straně prsou je umístěna postava Ježíška oděná ve shodném šatu. Obě postavy mají na hlavách knížecí koruny a jsou obklopeny žlutou kruhovou svatozáří. Dolní část obrazu je zabílena, patrné jsou dvě postavy andělů držící P.Marii. Šedavé pozadí je žlutě orámováno, na horní linii jsou patrné zbytky nápisu. Levou stěnu výklenku zdobila postava sv.Prokopa, dnes zčásti zabílená, pravou stěnu pak postava sv. Floriána z velké části překrytá bílým nátěrem. Klenbu výklenku pokrývalo patrně slunce obklopené v kruhu šedo-černými mraky. Patrně dodatečně byl výklenek osazen sochou sv. Jana Nepomuckého. V síle zdiva je výklenek osazen dřevěným okenním rámem rozděleným příčkami na 3 obdélná pole zasklená čirým sklem, nadsvětlík člení příčky na 4 výseče. Výklenek uzavírá na vnějším líci průčelí dřevěná ohrádka. Průčelí přechází fabionovou římsou do trojúhelníkového štítu s výraznou vpadlinou bez výzdoby. Boční stěny i závěr kaple jsou hladce omítnuté bez ozdob a otvorů, ukončené jednoduchou fabionovou podstřešní římsou. Zadní stěna přechází do plochého trojúhelníkového štítu. Celá hmota kaple vyrůstá z výrazného hladkého soklu. Kapli ukončuje sedlová střecha krytá taškami esovkami. Plášť kaple pokrývá jednotný bílý nátěr, sokl světle šedý.

Název objektu:Vrábče – kaplička na východní straně návsi
MAS:Blanský les – Netolicko
Okres:České Budějovice
Obec s rozšířenou působností:České Budějovice
Obec:Vrábče
Katastrální území:Vrábče
Vlastník objektu:obec
Vlastník pozemku (je-li jiný): 
Neznámý vlastník: 
Provozovatel (je-li jiný než vlastník): 
Typ objektu:kaple, kaplička
Půdorys:čtverec
Rozměry:1,5 m x 1 m
Konstrukce:zdivo
Nápis: 
Překlad nápisu: 
Datace vzniku:kolem poloviny 19. století
Mobiliář (existuje-li): 
Objekt památkově chráněn:Ne
Seznam a číslo: 
Stav památky:Uspokojivý stav