Území MAS Blanský les - Netolicko

Vitějovice – kaplička

Detailní popis: v obci u domu čp. 14, býv. pivovar, z návsi směr Prachatice, barva bílá – neobvyklé provedení (archaická s trojitou stříškou). Vestavěna do kamenné ohradní zdi u domu čp. 14. – jeden z nejstarších obytných srubů v ČR (dřevo smýceno 1491). Hmotná archaicky působící zděná stavba postavená na příčně obdélném půdorysu a zasazená do ohradní zdi a tarasu přilehlé předzahrádky, výklenkem orientovaná k východu. V ose východního průčelí je prolomen poměrně mělký a úzký segmentově ukončený výklenek osazený obrazem sv. Vojtěcha malovaným na plechu a zaskleným. Plocha průčelí jinak nečleněná, přechází do výrazně převýšeného, tvarově velmi nezvyklého štítu. Štít tvoří tři ozuby kryté cihlovou sedlovou stříškou, rovněž hrany jednotlivých ozubů kryjí na plocho položené cihly. Střední ozub vyšší než dva boční. Boční stěny hladké, nečleněné, nad částí bočních stěn je z cihel vyzděna krátká pultová stříška, vytvářející napojení hrany štítu ke stěně. Stěna závěrová je rovněž nečleněná, z poloviny své výšky zapuštěná do tarasu. Úzká pultová střecha vyzděná z kamenů a vymazaná hrubě cementem.

Název objektu:Vitějovice – kaplička
MAS:Blanský les – Netolicko
Okres:Prachatice
Obec s rozšířenou působností:Prachatice
Obec:Vitějovice
Katastrální území:Vitějovice
Vlastník objektu: 
Vlastník pozemku (je-li jiný): 
Neznámý vlastník: 
Provozovatel (je-li jiný než vlastník): 
Typ objektu:kaple, kaplička
Půdorys:obdélník
Rozměry:1,2m x 0,8m
Konstrukce:zdivo
Nápis: 
Překlad nápisu: 
Datace vzniku:konec 18. stol. – začátek 19. stol.
Mobiliář (existuje-li):Obraz sv. Mikuláše na dřevěné desce 50x80cm
Objekt památkově chráněn:Ne
Seznam a číslo: 
Stav památky:Mírné poškození