Území MAS Blanský les - Netolicko

Vitějovice – kaplička na mostě

Detailní popis: Původ kaple sahá nejspíše někam do konce 18. století. Dle zápisu ve Farní knize Vitějovické postavila obec v roce 1824 na místě stržené kaple sv. Jana Nepomuckého novou větší kapli. Další zápis v kronice se váže k roku 1929 kdy byla kaple ve zchátralém stavu, a proto kaple opravena. Zednickou práci vykonal F.Miller zedník a domkář ve Vitějovicích, truhlářské práce provedl V.Pech mistr truhlářský a kostelník ve Vitějovicích. Dle záznamu byly v kapli socha sv. Jana Nepomuckého a dvě malé sošky bez bližšího určení umístěné ve výklencích. Sochy opravil malíř Němec z Prahy, člen ateliéru pražského architekta Jaroslava Mayera, který se podílel rovněž na výmalbě místního kostela. Při opravě byla socha sv. Jana Nepomuckého zaskleno, myšleno tím patrně zasklení výklenku, vstupní dveře byly opatřeny pletivem a uzamčeny. Oprava kaple byla provedena na základě obecní sbírky. Kaple zanikla při stavbě nového mostu přes potok, na jejím místě byla postavena zcela nevzhledná prefabrikovaná novostavba. Novodobá zděná stavba postavená na čtvercovém půdorysu, orientovaná k jihu. Hmota kaple se směrem vzhůru rozšiřuje. V hlavní jižní stěně je proražen velký plochý obdélný výklenek, uzavřený zdobnou mřížkou. Stěnu ukončuje vysazená obdélná podstřešní římsa. Boční stěna lichoběžníková, zcela hladká bez otvorů, stejně jako stěna závěru. Obě stěny zakončuje obdélná římsa. Nízká jehlancová střecha krytá taškami bobrovkami. Kamenný neomítaný sokl vyrovnávající svažitost terenu. Původní výzdoba nedochována, nahrazena bervotisky a sádrovou sochou Panny Marie Lourdské. Dle zápisu ve farní kronice tvořila výzdobu kaple socha sv. Jana Nepomuckého a další 2 blíže neurčené sochy ve výklencích.

Název objektu:Vitějovice – kaplička na mostě
MAS:Blanský les – Netolicko
Okres:Prachatice
Obec s rozšířenou působností:Prachatice
Obec:Vitějovice
Katastrální území:Vitějovice
Vlastník objektu: 
Vlastník pozemku (je-li jiný): 
Neznámý vlastník: 
Provozovatel (je-li jiný než vlastník): 
Typ objektu:kaple, kaplička
Půdorys:obdélník
Rozměry:1,2m x 1m
Konstrukce:zdivo
Nápis: 
Překlad nápisu: 
Datace vzniku:70. léta 20. století
Mobiliář (existuje-li): 
Objekt památkově chráněn:Ne
Seznam a číslo: 
Stav památky:Uspokojivý stav