Území MAS Blanský les - Netolicko

Vitějovice – boží muka

Detailní popis: Gotická kamenná Boží muka s hlavicí a kamenným křížkem na vrcholu. Kamenná boží muka asi z 16. století. Podle pověsti byl místní rytíř pronásledován cizím rytířem a boje se přemožení proklál se zde vlastním mečem. Na památku toho byla postavena tato boží muka. Ve skutečnosti stávala ale asi o 16 m blíže, protože v důsledků budování nové silnice na Prachatice musela být přesunuta. Mírně poškozen, mechy a eroze.

Název objektu:Vitějovice – boží muka
MAS:Blanský les – Netolicko
Okres:Prachatice
Obec s rozšířenou působností:Prachatice
Obec:Vitějovice
Katastrální území:Vitějovice
Parcelní číslo: 
Vlastník objektu:obec
Vlastník pozemku (je-li jiný): 
Neznámý vlastník: 
Provozovatel (je-li jiný než vlastník): 
Typ objektu:boží muka
Půdorys:mnohoúhelník
Rozměry:průměr cca 0,7 m
Konstrukce:kámen
Nápis: 
Překlad nápisu: 
Datace vzniku:16. století
Mobiliář (existuje-li): 
Objekt památkově chráněn:Ano
Seznam a číslo:rejstřík ÚSKP č. 20651/3-3851
Stav památky:Mírné poškození