Území MAS Blanský les - Netolicko

Vitějovice – boží muka u hřbitova

Detailní popis: Písemné doklady o vzniku božích muk nenalezeny. Ve farní kronice pouze doložen rok 1929, kdy byla boží muka opravena a ozdobena truhlářem a kostelníkem V. Pechem. Zděná pilířková stavba postavená na obdélném půdorysu, orientována k jihu, typově stojící na rozhraní božích muk a výklenkové kaple. Širší ploše hranolový zděný pilíř je na jižní stěně zdoben velkým obrazem sv. Václava, který je zasazen do mělké vpadliny se segmentovým ukončením, vpadlinu lemuje dřevěný profilovaný rám. Pilíř ukončuje hrubá vysazená obdélná římsa probíhající kolem celé hmoty stavby. Na ní navazuje nástavba ve hmotě pilířku, otevřená na jižní stěně plochou valenou nikou. Nástavbu ukončuje trojúhelný štít lemovaný úzkou obvodovou římsičkou. Boční stěny božích muk hladké, rozdělené zmíněnou římsou, zkosením jsou připojeny k hraně vrcholového štítu. Obdobně zadní stěna, přecházející do nečleněného trojúhelného štítu. Střecha sedlová oplechovaná. Boží muka stojí na rozšířeném, hranolovém soklu, hladce omítaném, který vyrovnává nerovnost terenu.

Název objektu:Vitějovice – boží muka u hřbitova
MAS:Blanský les – Netolicko
Okres:Prachatice
Obec s rozšířenou působností:Prachatice
Obec:Vitějovice
Katastrální území:Vitějovice
Vlastník objektu:obec
Vlastník pozemku (je-li jiný): 
Neznámý vlastník: 
Provozovatel (je-li jiný než vlastník): 
Typ objektu:boží muka
Půdorys:čtverec
Rozměry:0.7 m x 0.7 m
Konstrukce:zdivo
Nápis: 
Překlad nápisu: 
Datace vzniku:18. století
Mobiliář (existuje-li): 
Objekt památkově chráněn:Ano
Seznam a číslo:20651/3-3851
Stav památky:Uspokojivý stav