Území MAS Blanský les - Netolicko

Vitějovice – boží muka u hlavní silnice

Detailní popis: Gotická kamenná Boží muka s hlavicí a kamenným křížkem na vrcholu. Kamenná boží muka asi z 16. století. Podle pověsti byl místní rytíř pronásledován cizím rytířem a boje se přemožení proklál se zde vlastním mečem. Na památku toho byla postavena tato boží muka. Ve skutečnosti stávala ale asi o 16 m blíže, protože v důsledků budování nové silnice na Prachatice musela být přesunuta. Štíhlá kamenná boží muka stojící na širokém čtvercovém vyzděném podstavci s vybráním pro jeden stupeň. Vlastní boží muka rostou z menší rozšířené ploché základny. Dřík štíhlý hranolový s široce okosenými hranami, na spodním okraji mírně rozšířen do nízkého soklu. Na dříku patrná různá poškození a cementované spoje přeraženého dříku. Na vrchol dosedá poškozená nepravidelná vrcholová nástavba, v principu hranolová, na čelní východní stěně poškozené nároží. Nástavba je bez niky a vpadliny, případná výzdoba obrazem či malbou musela být osazena přímo na nástavbu. Z vrcholu roste malý nepravidelný kamenný rovnoramenný kříž. Boží muka nenesou žádný nápis ani letopočet. Podstavec božích muk na čtvercovém půdorysu, omítaný, krycí deska betonová.

Název objektu:Vitějovice – boží muka u hlavní silnice
MAS:Blanský les – Netolicko
Okres:Prachatice
Obec s rozšířenou působností:Prachatice
Obec:Vitějovice
Katastrální území:Vitějovice
Vlastník objektu:obec
Vlastník pozemku (je-li jiný): 
Neznámý vlastník: 
Provozovatel (je-li jiný než vlastník): 
Typ objektu:boží muka
Půdorys:mnohoúhelník
Rozměry:0,7 m
Konstrukce:kámen
Nápis: 
Překlad nápisu: 
Datace vzniku:16. století
Mobiliář (existuje-li): 
Objekt památkově chráněn:Ne
Seznam a číslo: 
Stav památky:Uspokojivý stav