Území MAS Sdružení Růže

Velké Skaliny

Detailní popis: Na kraji lesa u neznačené cesty na Pusté Skaliny. Na hranici pozemků. Kaplička zakončena skloněným železným křížkem 40 cm. Nová mřížka. Stav kapličky a okolí je přiměřený odlehlosti místa.

Název objektu:Velké Skaliny
MAS:Sdružení Růže
Okres:Český Krumlov
Obec s rozšířenou působností:K
Obec:Benešov nad Černou
Katastrální území:Dluhoště 683647
Vlastník objektu: 
Vlastník pozemku (je-li jiný): 
Neznámý vlastník: 
Provozovatel (je-li jiný než vlastník): 
Typ objektu:kaple, kaplička
Půdorys:obdélník
Rozměry:33 x 55 x 215
Konstrukce:kámen
Nápis:1860
Překlad nápisu: 
Datace vzniku:1860
Mobiliář (existuje-li): 
Objekt památkově chráněn:Ne
Seznam a číslo: 
Stav památky:Mírné poškození