Území MAS Blanský les - Netolicko

Včelná – křížek “ Na hraničkách“

Detailní popis: Na nejvyšším místě obce v lese „Na hraničkách“ se nachází památný kříž, k němuž se váže legenda o zázračném nalezení zde ukryté monstrance odcizené z černického kostela zaběhnutou krávou v roce 1845. Znovu obnovený kříž v roce 1995 stojí jen pár metrů od kraje lesa, vlevo od silnice na Kamenný Újezd za posledním domem v obci. Kdyby se událost, která mohla být díky několika podivným „náhodám“ považována za Boží zásah, stala v jiné, než „osvícenecké době“, byla by jistě dnes Včelná významným poutním místem. Co se zde vlastně přihodilo? „Dne 20. května 1845 pásl jedenáctiletý pasáček Václav Kroneisl u lesa nad Včelnou krávy. Když spolu s také jedenáctiletou pasačkou šli do lesa hledat zatoulanou jalovičku, našli ji klečící na předních nohách a žalostně bučící před čímsi lesklým vyhrabaným z mechu. Nedala se přimět k odchodu, znovu klekala a bučela. Pod stromem viděli děti něco žlutého a nedaleko bílý šátek. Protože měli strach, zahnal chlapec krávy domů a vrátil se na místo se svým strýcem. V mechu našli poškozenou monstranci a oltářní plátno. Protože se již stmívalo, vydal se strýc druhý den na místo znovu. Našel zde ještě provlhlou, svraštělou ale nepoškozenou sv. Hostii, (podlé jedné verze na houbě). Poslal ji s monstrancí na faru do Boršova, kde kaplan poznal, že se jedná o před čtrnácti dny ukradenou monstranci z kostela v nedaleké Černici. Později byli činěny pokusy s Hostií (neposvěcenou), ale ta byla v lese záhy napadena slimáky apod. Ještě téhož roku zde farníci na památku nechali postavit kříž původně s českým a německým nápisem. K celé události byla vydána i brožurka popisující podrobně tento zázrak i svědectví účastníků.“

Název objektu:Včelná – křížek “ Na hraničkách“
MAS:Blanský les – Netolicko
Okres:České Budějovice
Obec s rozšířenou působností:České Budějovice
Obec:Včelná
Katastrální území:Včelná
Vlastník objektu:obec
Vlastník pozemku (je-li jiný): 
Neznámý vlastník: 
Provozovatel (je-li jiný než vlastník): 
Typ objektu:kříž, křížek
Půdorys:čtverec
Rozměry:0,8 m x 0,8 m
Konstrukce:kombinovaný
Nápis: 
Překlad nápisu: 
Datace vzniku: 
Mobiliář (existuje-li): 
Objekt památkově chráněn:Ne
Seznam a číslo: 
Stav památky:Mírné poškození