Území MAS Blanský les - Netolicko

Třebín – kaplička

Detailní popis: lidová bez slohových prvků Nápis IHS – zkratka jména Ježíš v řečtině. na západním okraji vsi u čp. 1, Drobná zděná stavba obdélného půdorysu, orientovaná k severu. V ose hladkého průčelí je prolomen menší valeně zaklenutý výklenek uzavřený kovanou mříží, jejíž ploché pruty tvoří obdélná pole. Průčelí ukončuje plochá štuková římsa, tvořící zároveň spodní okraj trojúhelníkového štítu, vymezeného shodnou obvodovou římsou. Ve středu štítu je umístěna mělká obdélná nika. Boční stěny kaple jsou hladce omítnuté, nečleněné, stejně jako zadní stěna, přecházející do trojúhelníkového štítu. Hmota kaple vyrůstá ze zvýrazněného soklu, sedlovou střechu kryjí poškozené, dvojitě kladené tašky bobrovky. Vnější plochy kaple pokrývá okrový nátěr, architektonické prvky bílé, stejně jako vnitřní plochy výklenku. Sokl světle šedý.

Název objektu:Třebín – kaplička
MAS:Blanský les – Netolicko
Okres:České Budějovice
Obec s rozšířenou působností:České Budějovice
Obec:Dubné
Katastrální území:Třebín
Vlastník objektu:obec
Vlastník pozemku (je-li jiný): 
Neznámý vlastník: 
Provozovatel (je-li jiný než vlastník): 
Typ objektu:kaple, kaplička
Půdorys:obdélník
Rozměry:1m x 1m
Konstrukce:zdivo
Nápis:1839
Překlad nápisu: 
Datace vzniku:2. pol. 19. století
Mobiliář (existuje-li): 
Objekt památkově chráněn:Ne
Seznam a číslo: 
Stav památky:Po rekonstrukci