Území MAS Sdružení Růže

Těšínov – křížek u rybníka

Detailní popis: Křížek je kombinovaný – kámen a litina, litinová část je 169 cm vysoká. výše uvedený nápis je na litinové destičce, na kamenném soklu je na přední straně vytesáno: Maria 1878, z boku Z-O Těšínov a na protějším boku: J-Losek. Křížek je udržovaný, ve velmi dobrém stavu.

Název objektu:Těšínov – křížek u rybníka
MAS:Sdružení Růže
Okres:České Budějovice
Obec s rozšířenou působností:Trhové Sviny
Obec:Petříkov
Katastrální území:Těšínov
Vlastník objektu: 
Vlastník pozemku (je-li jiný):ČR
Neznámý vlastník:Ano
Provozovatel (je-li jiný než vlastník): 
Typ objektu:kříž, křížek
Půdorys:obdélník
Rozměry:46x40x290
Konstrukce:kombinovaný
Nápis:Pochválen buď Pán Ježíš Kristus
Překlad nápisu: 
Datace vzniku:1878
Mobiliář (existuje-li): 
Objekt památkově chráněn:Ano
Seznam a číslo: 
Stav památky:Uspokojivý stav