Území MAS Blanský les - Netolicko

Strýčice – kaplička

Detailní popis: Výklenková kaple Nejsvětější Trojice se nachází na křižovatce u základní školy. V roce 2007 byla opravena. Drobná, hmotně působící zděná stavba postavená na mírně obdélném půdorysu, orientovaná k jihu. V ose severního průčelí je prolomen valeně zaklenutý otevřený portál, osazený novodobými ryze účelovými mřížovými dveřmi. Hladkou plochu průčelí pouze horizontálně dělí oblounová římsička v úrovni patky klenby portálu. Stěnu ukončuje fabionová římsa s lichoběžníkovitě vybraným středem nad portálem. Z římsy vyrůstá nízký trojúhelníkový štít rámovaný hladkou římsou a vyplněný trojúhelníkovou vpadlinou bez výzdoby. Boční stěny hladké, ukončené pouze fabionovou římsou, zadní rovná stěna přechází bez architektonického členění do trojúhelníkového štítu. sedlovou střechu kryjí tvarované tašky. Stísněný nízký vnitřní prostor je zaklenut valenou klenbou, boční stěny hladce omítnuté bez členění, k jižní stěně je přizděna nízká menza v šíři interieru opatřena mírně přesahující krycí deskou. Oltářní stěnu vyplňuje obraz Panny Marie Klatovské. Cihlová podlaha. Veškeré vnější a vnitřní plochy kryje bílo – růžový nátěr.

Název objektu:Strýčice – kaplička
MAS:Blanský les – Netolicko
Okres:České Budějovice
Obec s rozšířenou působností:České Budějovice
Obec:Strýčice
Katastrální území:Strýčice – Strýčice
Vlastník objektu: 
Vlastník pozemku (je-li jiný): 
Neznámý vlastník: 
Provozovatel (je-li jiný než vlastník): 
Typ objektu:kaple, kaplička
Půdorys:obdélník
Rozměry: 
Konstrukce:zdivo
Nápis: 
Překlad nápisu: 
Datace vzniku:19. století
Mobiliář (existuje-li): 
Objekt památkově chráněn:Ne
Seznam a číslo: 
Stav památky:Po rekonstrukci