• Území MAS Blanský les - Netolicko

    Strýčice – kaplička

    Detailní popis: Výklenková kaple Nejsvětější Trojice se nachází na křižovatce u základní školy. V roce 2007 byla opravena. Drobná, hmotně působící zděná stavba postavená na mírně obdélném půdorysu, orientovaná k jihu. V ose severního průčelí je prolomen valeně zaklenutý otevřený portál, osazený novodobými ryze účelovými mřížovými dveřmi. Hladkou plochu průčelí pouze horizontálně dělí oblounová římsička v úrovni patky klenby portálu. Stěnu ukončuje fabionová římsa s lichoběžníkovitě vybraným středem nad portálem. Z římsy vyrůstá nízký trojúhelníkový štít rámovaný hladkou římsou a vyplněný trojúhelníkovou vpadlinou bez výzdoby. Boční stěny hladké, ukončené pouze fabionovou římsou, zadní rovná stěna přechází bez architektonického členění do trojúhelníkového štítu. sedlovou střechu kryjí tvarované tašky. Stísněný nízký vnitřní…