• Území MAS Sdružení Růže

    Ostrolovský Újezd – kaplička

    Detailní popis: Výklenková kaplička u silnice. Zřejmě v nedávné minulosti opravena, omítka znovu oprýskává, nevhodná mříž byla zasazena do původního dřevěného rámu – zřejmě vlivem větsí váhy se vyvaluje. Bylo by vhodné opravit omítky, stávající zámečnickou mříž odstranit a nahradit ji lehčí dřevěnou. Název objektu: Ostrolovský Újezd – kaplička MAS: Sdružení Růže Okres: České Budějovice Obec s rozšířenou působností: Trhové Sviny Obec: Ostrolovský Újezd Katastrální území: Ostrolovský Újezd Vlastník objektu:   Vlastník pozemku (je-li jiný): ČR – silnice Neznámý vlastník: Ano Provozovatel (je-li jiný než vlastník):   Typ objektu: kaple, kaplička Půdorys: obdélník Rozměry: 165x105x215 cm Konstrukce: zdivo Nápis:   Překlad nápisu:   Datace vzniku:   Mobiliář (existuje-li): dřevěný křížek…