• Území MAS Blanský les - Netolicko

    Olšovice – návesní kaplička se zvoničkou

    Detailní popis: Jednoduchá stavba typu zvonice. Prostá hranolová hmota kaple je postavena na čtvercovém půdorysu. V ose hlavního jižního průčelí je prolomen vysoký segmentový vstup bez další výzdoby, uzavřený mřížovými dveřmi. Boční stěny i stěna závěru hladké, nečleněné, bez otvorů, bez ukončení podstřešní římsou. Kapli kryjí náběhy jehlancové střechy kryté prejzy, z jejich středu vyrůstá hranolová zvonice otevřená valenými prostupy, ve kterých je zavěšen zvon datovaný 1847, kolem reliéfního erbu opis“Johann Ant. Perner in Budweis“, ve vrcholu reliéfní rostlinný ornament, mohutná zvonová stolice. Zvonici ukončuje jehlancová střecha krytá prejzy, ve vrcholu drobný jetelový kříž. Interier mírně obdélný a konický, vysoký rovný strop napojený vysokým fabionem, ve středu stropu proražen otvor…