• Území MAS Sdružení Růže

    Lhota – pomník padlému vojákovi

    Detailní popis: Jedná se o křížek, který nechala postavit rodina vojáka, který padl v 1. světové válce v Itálii. Vlastníkem jsou zřejmě jeho potomci. Pod výše uvedeným nápisem je do kamene vytesán další nápis: Přátelé, vzpomeňte na manžela a otce našeho a vzpomeňte těch, kteří odešli s ním. Budiž Ti cizí země lehkou, drahý manželi a otče náš. Spi sladce. Křížek je v dobré kondici, pouze plastika Krista (zřejmě z porcelánu) je prasklá, spojená drátem. Název objektu: Lhota – pomník padlému vojákovi MAS: Sdružení Růže Okres: České Budějovice Obec s rozšířenou působností: Trhové Sviny Obec: Mladošovice Katastrální území: Lhota Vlastník objektu:   Vlastník pozemku (je-li jiný): Jan Strnad, Mladošovice-Lhota Neznámý…