Území MAS Pomalší

Soběnov Hájek – křížová cesta 8

Detailní popis: Mariánská cesta v Hájku u Soběnova – jedná se o 12 kamenných zastavení, v současné době dokončeny restaurátorské práce (kamenné prvky očištěny, vyspraveny a ošetřeny, dále byly obnoveny malované obrazy – původní dány do archivu obce Soběnov). Cesta byla opravena v rámci tohoto projektu spolupráce. Mariánská cesta vznikla dle datace v roce 1872. „Mariánský kult“ je známý spíše z oblastí Rakouska, tak jako v případě obce Soběnov lze však nalézt sakrální stavby a pašijové cesty zasvěcené Panně Marii i v českém příhraničí. Tyto stavby tak odkazují na společnou minulost a prolínání nejen kultury, ale i církevních a světských vlivů na obyvatelstvo tehdejšího rakousko-uherského mocnářství. Renovace této sakrální památky zachová odkaz i pro budoucí generace žijící na území formujících se Euroregionů.

Název objektu:Soběnov Hájek – křížová cesta 8
MAS:Pomalší
Okres:Český Krumlov
Obec s rozšířenou působností:Kaplice
Obec:Soběnov
Katastrální území:Soběnov
Vlastník objektu:obec Soběnov
Vlastník pozemku (je-li jiný): 
Neznámý vlastník: 
Provozovatel (je-li jiný než vlastník): 
Typ objektu:kaple, kaplička
Půdorys:obdélník
Rozměry: 
Konstrukce:kámen
Nápis: 
Překlad nápisu: 
Datace vzniku:1872
Mobiliář (existuje-li): 
Objekt památkově chráněn:Ne
Seznam a číslo: 
Stav památky:Po rekonstrukci