Území MAS Blanský les - Netolicko

Rychtářov – dřevěný kříž

Název objektu:Rychtářov – dřevěný kříž
MAS:Blanský les – Netolicko
Okres:Český Krumlov
Obec s rozšířenou působností:Český Krumlov
Obec:Brloh
Katastrální území:Jánské Údolí
Vlastník objektu:soukromý
Vlastník pozemku (je-li jiný):soukromý
Neznámý vlastník: 
Provozovatel (je-li jiný než vlastník): 
Typ objektu:kříž, křížek
Půdorys:čtverec
Rozměry:0,1 m x 0,1 m
Konstrukce:dřevo
Nápis: 
Překlad nápisu: 
Datace vzniku: 
Mobiliář (existuje-li): 
Objekt památkově chráněn:Ne
Seznam a číslo: 
Stav památky:Uspokojivý stav

Detailní popis: Kříž připevněn ke zdi,nyní zřejmě hospodářské stavení, původně zvonička