Území MAS Sdružení Růže

 • Území MAS Sdružení Růže

  Jaroměř

  Detailní popis: V rozcestí staré a nové cesty na Kaplici na hranici více pozemků. Jako základ je kámen, vlastní objekt se skládá z pěti samostatných na sobě uložených dílů. Nad nimi torzo pravděpodobně betonového kříže. Masivní vrchní díly netvoří kapličku ani nemají výklenky, možná v současnosti leží stříška přímo na podstavě a stěny chybí nebo jde o neobvyklou konstrukci. Blízký strom kořeny vychyluje základový kámen a větvemi zakrývá památku (stav k srpnu 2010). Název objektu: Jaroměř  MAS: Sdružení Růže Okres: Český Krumlov Obec s rozšířenou působností: Kaplice Obec: Malonty Katastrální území: Jaroměř u Malont 691119 Vlastník objektu:   Vlastník pozemku (je-li jiný): Jihočeský kraj Neznámý vlastník:   Provozovatel (je-li jiný…

 • Území MAS Sdružení Růže

  Zaliny – Litinový křížek

  Detailní popis: Litinový křížek na kamenném základě. V poměrně dobrém stavu, u plastiky Krista proráží rez. Dalšímu poškození lze zabránit nátěrem, nebo zinkováním a následným nátěrem. Název objektu: Zaliny – Litinový křížek MAS: Sdružení Růže Okres: České Budějovice Obec s rozšířenou působností: České Budějovice Obec: Ledenice Katastrální území: Zaliny Vlastník objektu: Městys Ledenice Vlastník pozemku (je-li jiný):   Neznámý vlastník:   Provozovatel (je-li jiný než vlastník):   Typ objektu: kříž, křížek Půdorys: obdélník Rozměry: 50 x 34 x 314 cm Konstrukce: kombinovaný Nápis: Pochválen buď Pán Ježíš Kristus! Překlad nápisu:   Datace vzniku:   Mobiliář (existuje-li):   Objekt památkově chráněn: Ne Seznam a číslo:   Stav památky: Mírné poškození

 • Území MAS Sdružení Růže

  Zaliny – kříž

  Detailní popis: Kříž v dobré kondici, mírné poškození kamene a plastiky Krista. Plot potřebuje nátěr. Celý nápis na kříži zní: „Na památku po padlém vojínu Janu Farkovi ze Zalin padl 4.října r. 1916 pohřben v Průseku u Terstu ve věku 30 roků. Láska tvá Synu náš byla k nám nevýslovná víme že v světe se jí nic nevyrovná. Pro Tebe staraly jsme se že jsi ty miloval nás a teď v naší starosti musel jsi opustit nás v té daleké zemi přejem tobě dej Buh lehké odpočinutí v hrobě“. Název objektu: Zaliny  MAS: Sdružení Růže Okres: České Budějovice Obec s rozšířenou působností: České Budějovice Obec: Ledenice Katastrální území: Zaliny Vlastník…

 • Území MAS Sdružení Růže

  Kojákovice – kamenný kříž proti škole

  Detailní popis: Kamenný kříž proti škole s uvedenými daty 1855 a 1877. Zřejmě vybudován v roce 1855 (ve stejném roce byla v obci založena škola). Datum 1877 je rovněž vytesán na velkém kříži před farním kostelem v Mladošovicích. Na kříži umístěna litinová plastika Krista, chybí plastika panny Marie a cedulka INRI. Kolem kříže kamenné sloupky a dřevěný plot. Název objektu: Kojákovice-kamenný kříž proti škole MAS: Sdružení Růže Okres: České Budějovice Obec s rozšířenou působností: Trhové Sviny Obec: Jílovice Katastrální území: Kojákovice Vlastník objektu: Obec Jílovice Vlastník pozemku (je-li jiný):   Neznámý vlastník:   Provozovatel (je-li jiný než vlastník):   Typ objektu: kříž, křížek Půdorys: čtverec Rozměry:   Konstrukce: kámen Nápis:…

 • Území MAS Sdružení Růže

  Kojákovice – křížek u lesa směrem na Mladošovice

  Detailní popis: Kamenný žulový křížek z černé žuly, vpředu leštěný. chybí litinová plastika Krista. Zarůstá křovím. Křížek nechala postavit rodina Hadačů z Kojákovic za peníze, které jim poskytli příbuzní z Ameriky – část rodiny, která se v 19. století odstěhovala do Ameriky, se někdy ve 30.letech přijela podívat do rodné obce a svým příbuzným dali peníze na to, aby zde postavili křížek.Potomci rodiny Hadačů – Mejtů se o křížek stále starají. Název objektu: Kojákovice – křížek u lesa směrem na Mladošovice MAS: Sdružení Růže Okres: České Budějovice Obec s rozšířenou působností: Trhové Sviny Obec: Jílovice Katastrální území: Kojákovice Vlastník objektu: vlastník stavby Vlastník pozemku (je-li jiný):   Neznámý vlastník:  …

 • Území MAS Sdružení Růže

  Šejby V lese

  Detailní popis: Zdánlivě uspokojivý stav,pouze mírný náklon. Ve skutečnosti je 54 x 60 cm velká kaplička složená z kamenů na sobě vzájemně pouze volně ležících a nestabilních. V současnosti je pravděpodobně drží pohromadě pouze váha stříšky. Na pravidelném osmibokém těle stély je ne zcela zřetelný znak „ucho“. Objekt je v lese u cesty od hraničního přechodu ke Skalce. Název objektu: Šejby  V lese MAS: Sdružení Růže Okres: České Budějovice Obec s rozšířenou působností: Trhové Sviny Obec: Horní Stropnice Katastrální území: Šejby 644315 Vlastník objektu:   Vlastník pozemku (je-li jiný): Obec Horní Stropnice Neznámý vlastník:   Provozovatel (je-li jiný než vlastník):   Typ objektu: boží muka Půdorys: čtverec Rozměry: 45 x…

 • Území MAS Sdružení Růže

  Nové Hutě

  Detailní popis: Kaplička stojí poblíž bývalé signálky, dost vzdálená nejbližším zpevněným cestám. Pro podmočení okolí velmi obtížně přístupná. Strana proti vstupu je zaoblená. Mezi dvěma lipami (malolistými?) Překrásná, ale bez mobiliáře a v interiéru neužívaná. Název objektu: Nové Hutě  MAS: Sdružení Růže Okres: České Budějovice Obec s rozšířenou působností: Trhové Sviny Obec: Horní Stropnice Katastrální území: Staré Hutě u H. Stropnice 644269 Vlastník objektu:   Vlastník pozemku (je-li jiný): soukromý Neznámý vlastník:   Provozovatel (je-li jiný než vlastník):   Typ objektu: kaple, kaplička Půdorys: obdélník Rozměry: 415 x 390 Konstrukce: zdivo Nápis:   Překlad nápisu:   Datace vzniku:   Mobiliář (existuje-li): obraz muže (stylizovaného Krista?) Objekt památkově chráněn: Ne Seznam…

 • Území MAS Sdružení Růže

  Meziluží

  Detailní popis: U silnce za odbočkou od křižovatky H.Stropnice – Rychnov, směr Svébohy. Osmiboké tělo vysoké 155, kaplička se čtyřmi mělkými prázdnými výklenky, částečně opravenými betonem. Nad kapličkou křížek 35 cm. Název objektu: Meziluží  MAS: Sdružení Růže Okres: České Budějovice Obec s rozšířenou působností: Trhové Sviny Obec: Horní Stropnice Katastrální území: Meziluží 644234 Vlastník objektu:   Vlastník pozemku (je-li jiný): Obec Horní Stropnice Neznámý vlastník:   Provozovatel (je-li jiný než vlastník):   Typ objektu: boží muka Půdorys: mnohoúhelník Rozměry: ve čtverci 30 x 30 x 205 Konstrukce: kámen Nápis:   Překlad nápisu:   Datace vzniku:   Mobiliář (existuje-li):   Objekt památkově chráněn: Ne Seznam a číslo:   Stav památky: Po…

 • Území MAS Sdružení Růže

  Krčín

  Detailní popis: Na podstavci 87 x 125 x 35 cm stojí velký kamenný pomník s relativně malým 145 cm vysokým litinovým křížkem, imitujícím dřevo, se soškou Krista. Plochy pro nápisy jsou prázdné, ani na soklu nejsou patrné žádné nápisy. Stav památky je vcelku dobrý, ale zanedbaný. Kříž stojí v lukách mimo obvyklé cesty, kolem něj prochází pouze účelová komunikace k zemědělským pozemkům. Název objektu: Krčín MAS: Sdružení Růže Okres: České Budějovice Obec s rozšířenou působností: Trhové Sviny Obec: Horní Stropnice Katastrální území: Svébohy 644293 Vlastník objektu:   Vlastník pozemku (je-li jiný): Pozemkový fond Neznámý vlastník:   Provozovatel (je-li jiný než vlastník):   Typ objektu: kříž, křížek Půdorys: obdélník Rozměry: 47…

 • Území MAS Sdružení Růže

  Horní Stropnice 1

  Detailní popis: Pod dubem (?) u silnice z Horní Stropnice kolem koupaliště do Dlouhé Stropnice. Proti koupališti. Nejasné hranice parcel. Zřejmě na původním místě je kamenný sokl (mimo foto) 63 x 81 x 20, vedle něj leží na dvě části rozlomené tělo pomníku v původním rozměru 29 x 50 x 150 cm. Nad ním chybí kříž, pravděpodobně velký litěný. V místě se schází mládež a dělá nepořádek. Název objektu: Horní Stropnice 1 MAS: Sdružení Růže Okres: České Budějovice Obec s rozšířenou působností: Trhové Sviny Obec: Horní Stropnice Katastrální území: Dlouhá Stropnice 644161 Vlastník objektu:   Vlastník pozemku (je-li jiný): Obec Horní Stropnice ? Neznámý vlastník:   Provozovatel (je-li jiný než…