Území MAS Blanský les - Netolicko

 • Území MAS Blanský les - Netolicko

  Vitějovice – boží muka u hřbitova

  Detailní popis: Písemné doklady o vzniku božích muk nenalezeny. Ve farní kronice pouze doložen rok 1929, kdy byla boží muka opravena a ozdobena truhlářem a kostelníkem V. Pechem. Zděná pilířková stavba postavená na obdélném půdorysu, orientována k jihu, typově stojící na rozhraní božích muk a výklenkové kaple. Širší ploše hranolový zděný pilíř je na jižní stěně zdoben velkým obrazem sv. Václava, který je zasazen do mělké vpadliny se segmentovým ukončením, vpadlinu lemuje dřevěný profilovaný rám. Pilíř ukončuje hrubá vysazená obdélná římsa probíhající kolem celé hmoty stavby. Na ní navazuje nástavba ve hmotě pilířku, otevřená na jižní stěně plochou valenou nikou. Nástavbu ukončuje trojúhelný štít lemovaný úzkou obvodovou římsičkou. Boční stěny…

 • Území MAS Blanský les - Netolicko

  Vitějovice – boží muka u hlavní silnice

  Detailní popis: Gotická kamenná Boží muka s hlavicí a kamenným křížkem na vrcholu. Kamenná boží muka asi z 16. století. Podle pověsti byl místní rytíř pronásledován cizím rytířem a boje se přemožení proklál se zde vlastním mečem. Na památku toho byla postavena tato boží muka. Ve skutečnosti stávala ale asi o 16 m blíže, protože v důsledků budování nové silnice na Prachatice musela být přesunuta. Štíhlá kamenná boží muka stojící na širokém čtvercovém vyzděném podstavci s vybráním pro jeden stupeň. Vlastní boží muka rostou z menší rozšířené ploché základny. Dřík štíhlý hranolový s široce okosenými hranami, na spodním okraji mírně rozšířen do nízkého soklu. Na dříku patrná různá poškození a…

 • Území MAS Blanský les - Netolicko

  Vitějovice – boží muka

  Detailní popis: Gotická kamenná Boží muka s hlavicí a kamenným křížkem na vrcholu. Kamenná boží muka asi z 16. století. Podle pověsti byl místní rytíř pronásledován cizím rytířem a boje se přemožení proklál se zde vlastním mečem. Na památku toho byla postavena tato boží muka. Ve skutečnosti stávala ale asi o 16 m blíže, protože v důsledků budování nové silnice na Prachatice musela být přesunuta. Mírně poškozen, mechy a eroze. Název objektu: Vitějovice – boží muka MAS: Blanský les – Netolicko Okres: Prachatice Obec s rozšířenou působností: Prachatice Obec: Vitějovice Katastrální území: Vitějovice Parcelní číslo:   Vlastník objektu: obec Vlastník pozemku (je-li jiný):   Neznámý vlastník:   Provozovatel (je-li jiný…

 • Území MAS Blanský les - Netolicko

  Vitějovice – Zíků křížek

  Detailní popis: cca 120m od pomníku „U Stopařky“ v poli směrem na Vitějovice. íků křížek patřil selské rodině Zíků z Vitějovic, které patřily okolní pole.Stojí u bývalé dnes již neexistující cesty. Zarostlý v křoví bez možnosti přístupu. Název objektu: Vitějovice – Zíků křížek MAS: Blanský les – Netolicko Okres: Prachatice Obec s rozšířenou působností: Prachatice Obec: Vitějovice Katastrální území: Vitějovice Vlastník objektu:   Vlastník pozemku (je-li jiný): soukromý Neznámý vlastník:   Provozovatel (je-li jiný než vlastník):   Typ objektu: kříž, křížek Půdorys: obdélník Rozměry: 0,2 m * 0,4 m Konstrukce: kombinovaný Nápis:   Překlad nápisu:   Datace vzniku: 2. pol 19. stol. Mobiliář (existuje-li):   Objekt památkově chráněn: Ne Seznam…

 • Území MAS Blanský les - Netolicko

  Osule – křížek u lesa

  Detailní popis: cca 850 m od okraje obce směrem na Osuli u rozcestí s modrou tur. značkou, uspokojivý stav, natřený zlatou barvou, kámen – mechy. A tabulce dále uveden nápis – Zakladatelé prosí okolojdoucí o Otčenáš za dušičky v očistci. Název objektu: Osule – křížek u lesa MAS: Blanský les – Netolicko Okres: Prachatice Obec s rozšířenou působností: Prachatice Obec: Vitějovice Katastrální území: Vitějovice Vlastník objektu:   Vlastník pozemku (je-li jiný): soukromý Neznámý vlastník:   Provozovatel (je-li jiný než vlastník):   Typ objektu: kříž, křížek Půdorys: obdélník Rozměry: 0,6 m * 0,4 m Konstrukce: kombinovaný Nápis:   Překlad nápisu: na křížku – Pochválen buď Pán Ježíš Kristus – (za Datace…

 • Území MAS Blanský les - Netolicko

  Strýčice – kaplička

  Detailní popis: Výklenková kaple Nejsvětější Trojice se nachází na křižovatce u základní školy. V roce 2007 byla opravena. Drobná, hmotně působící zděná stavba postavená na mírně obdélném půdorysu, orientovaná k jihu. V ose severního průčelí je prolomen valeně zaklenutý otevřený portál, osazený novodobými ryze účelovými mřížovými dveřmi. Hladkou plochu průčelí pouze horizontálně dělí oblounová římsička v úrovni patky klenby portálu. Stěnu ukončuje fabionová římsa s lichoběžníkovitě vybraným středem nad portálem. Z římsy vyrůstá nízký trojúhelníkový štít rámovaný hladkou římsou a vyplněný trojúhelníkovou vpadlinou bez výzdoby. Boční stěny hladké, ukončené pouze fabionovou římsou, zadní rovná stěna přechází bez architektonického členění do trojúhelníkového štítu. sedlovou střechu kryjí tvarované tašky. Stísněný nízký vnitřní…

 • Území MAS Blanský les - Netolicko

  Tupesy – kaple

  Detailní popis: Návesní kaple Nanebevzetí Panny Marie. Kaple byla postavena v roce 1927 nedaleko původní dřevěné zvonice. Zvon z původní zvonice byl přenesen do věže nové kaple. děná stavba postavená na obdélném půdorysu s rovným závěrem a představěnou zvonicí, orientovaná k východu. K východnímu průčelí kaple je přistavěna hranolová zvonice částečně zapuštěná do zdiva lodi. V ose východní zdi zvonice je prolomen obdélný portál trojúhelníkově zakončený, lemovaný štukovým hladkým ostěním. V polovině síly zdiva jsou osazeny dřevěné výplňové dveře s proskleným trojúhelníkovým nadsvětlíkem. Plochu nadsvětlíku člení poměrně složitý systém dřevěných lišt vytvářející uprostřed tvar 4-cípé hvězdy. Nadsvětlík je prosklen různobarevnými skly (modré, žluté, růžové). V úrovni podstřešní římsy lodi dělí…

 • Území MAS Blanský les - Netolicko

  Radošovice – kaplička v poli

  Detailní popis: Kaplička v poli u silnice z Radošovic do Strýčic, zasvěcená sv. Janu Nepomuckému. Kaple stávala dříve přímo na okraji cesty, vedoucí z Čakova do Netolic, dnes přeložené o 50 m východněji do aleje. V dřívějších dobách bývala kaple obklopena kovovým plůtkem. Kaple sloužívala jako jedno ze zastavení při procesích z Netolic do Římova. Drobná zděná stavba, postavená na mírně obdélném půdorysu, orientovaná k západu. V ose hladce omítnutého východního průčelí je prolomen valeně zaklenutý portál bez ostění, průčelí člení pouze jednoduchá fabionová římsa, dělící stěnu horizontálně v úrovni patky klenby portálu. Stěnu ukončuje taškami krytá fabionová římsa, z níž vyrůstá hladký obloučkový štít na hraně krytý na plocho…

 • Území MAS Blanský les - Netolicko

  Radošovice – kaplička

  Detailní popis: Kaple je zasvěcena sv. Františkovi, jedná se o zděnou stavbu, stavební sloh – selské baroko. Kapli postavil v roce 1908 Matěj Borovka z Radošovic čp. 15 na okraji svého pole jako díkůvzdání za svoji záchranu při nebezpečném pádu z patra stodoly. Ve výklencích bývaly umístěny sochy sv. Františka, Bolestné P.Marie a Nejsvětějšího Srdce Páně. Zděná stavba postavená na čtvercovém půdorysu, orientovaná k západu. V ose východního průčelí je polomen úzký vysoký portál ukončený tudorským obloukem se zakulaceným vrcholem. Hladké štukové ostění kopíruje tvar portálu, uzavřeného na vnějším líci mřížovými dveřmi vyplněnými pletivem. Plochu průčelí vymezuje lizenový rám s konvexně zaoblenými rohy a dva šestilisté květy se zvýrazněným středem…

 • Území MAS Blanský les - Netolicko

  Radošovice – kaple na návsi

  Detailní popis: Návesní kaple, selské baroko. Na místě malé rozluční kapličky byla v roce 1823 vystavěna nová kaple, vysvěcená 26. března 1824. Po několik let zůstala kaple patrně prázdná nebo bylo využito vybavení starší kapličky, neboť dle písemných pramenů (Kronika obce Radošovice) byl dnešní oltář umístěn do kaple teprve na přelomu 20. a 30. let 19. století. V roce 1839 zakoupila obec nový zvon, zasvěcený sv. Janu Nepomuckému. První úpravy kaple proběhly v roce 1885, kdy stavitel Jelínek z Netolic nahradil původní klenbu trámovým stropem a zhotovil novou podlahu. Svou dnešní podobu získala kaple až v letech 1924 – 1925, kdy byla původní malá zvonice upravena do podoby věže zakončené…